Terug

Aanbevelingen voor duurzame en verantwoorde groei crowdfundingsector

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat de crowdfundingsector de ruimte krijgt om op een duurzame en verantwoorde manier te groeien. Dat betekent dat ze voldoet aan een aantal randvoorwaarden, zoals professionele platforms, een minimumniveau aan transparantie, en een bepaalde mate van bescherming van de geldgever en geldvrager. De AFM is van mening dat de sector een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, en dat daarnaast een aantal aanpassingen, onder andere van het wettelijk kader noodzakelijk is.

Dat stelt de AFM op basis van onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector, dat zij mede op verzoek van de Minister van Financiën heeft uitgevoerd. De AFM heeft hiervoor ook gekeken naar verschillende Europese ontwikkelingen. De AFM doet in het rapport onder andere concrete voorstellen voor aanpassingen in de wetgeving en nodigt marktpartijen uit daarop te reageren.

Maatschappelijke behoefte

Crowdfunding voorziet in een maatschappelijke behoefte aan alternatieve financiering voor onder meer het midden- en kleinbedrijf. De AFM verwelkomt crowdfunding-initiatieven, zolang die in het belang van geldgevers en – vragers zijn.

Crowdfunding is nog een kleine markt, maar is sterk in ontwikkeling. Dit jaar zijn er negentien nieuwe crowdfundingplatforms geregistreerd in Nederland. De AFM verwacht dat in 2014 voor ongeveer 37 miljoen euro aan financiering via de geregistreerde crowdfundingplatforms verstrekt zal worden, 100 procent meer dan in 2013.

Aansluiten bij ontwikkeling van de sector

Om de sector ruimte te geven en in staat te stellen om op duurzame en verantwoorde wijze te groeien, zouden de geldende regels moeten aansluiten bij de fase van ontwikkeling van de sector. Naarmate de markt zich verder ontwikkelt, kunnen en moeten zwaardere eisen gesteld worden. Hier zijn de professionaliteit van de markt en de bescherming van alle deelnemers bij gebaat.

Enkele aanbevelingen aan de wetgever en aan de sector

De AFM is van mening dat de huidige wetgeving de duurzame en verantwoorde groei van de crowdfundingsector onvoldoende accommodeert. Wij stellen daarom een aantal aanpassingen voor. Zo wil de AFM op de korte termijn het aantal vergunningentypes voor crowdfunding van vier naar drie brengen en het bemiddelingsregime, dat veel knelpunten en onduidelijkheden bevat, niet meer toepassen. Ook wil de AFM een passendheidstoets invoeren, gericht op geldgevers. Deze toets maakt het mogelijk om te investeren boven het huidige investeringsmaximum per platform per individu van €20.000 voor equity-based crowdfunding en €40.000 voor loan-based crowdfunding.

Wij bevelen aan op de langere termijn, als de markt volwassen is, twee wettelijke regimes in te voeren, namelijk een loan based regime en een equity based regime, waarvan de regels specifiek zijn toegeschreven op crowdfunding.

Ten slotte vraagt de AFM aan de sector om een aantal aandachtspunten te adresseren die los staan van het wettelijk kader. Zelfregulering en samenwerking kan een belangrijke rol spelen in de professionalisering van de sector.

Reacties markt

Marktpartijen kunnen tot 23 januari reageren op het rapport van de AFM. Het geheel aan antwoorden zal teruggekoppeld worden aan het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken ter begeleiding van de AFM rapportage.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel