Terug

AFM geeft duidelijkheid over verstrekken van relevante en duidelijke informatie op vergelijkingssites

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft in een interpretatie meer duidelijkheid over informatie die vergelijkingssites moeten geven aan consumenten. Vergelijkingssites moeten ‘redelijkerwijs relevante informatie’ geven aan consumenten en hen hierover ‘duidelijk’ informeren. Het moet voor consumenten duidelijk zijn welke waarde zij kunnen hechten aan (het resultaat van) een vergelijking.

Steeds meer consumenten vergelijken financiële producten online. Daarom vindt de AFM het belangrijk dat vergelijkingssites relevante en duidelijke informatie verstrekken. Door relevante en duidelijke informatie te verstrekken wordt voorkomen dat een consument de indruk krijgt dat het product dat bovenaan uit de vergelijking komt voor hem de beste keuze is, terwijl hij zich niet bewust is van alternatieven die buiten beschouwing zijn gelaten.

De interpretatie

De AFM verwacht dat financiële dienstverleners die een vergelijkingssite exploiteren consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekken waarin antwoord wordt gegeven op de vragen:

  1. Wat doet u voor de consument?
  2. Waar verdient u aan?
  3. Hoe komt de vergelijking tot stand?
  4. Hoe volledig is de vergelijking?

Zo vindt de AFM dat informatie vindbaar moet zijn voor de consument. De informatie moet daarom op een logische en relevante plek staan, zodat consumenten deze zien zonder er expliciet naar op zoek te gaan. Ook moet duidelijk zijn of alleen een vergelijking wordt gemaakt tussen verschillende producten, of dat de producten ook direct via de website kunnen worden afgesloten. Daarnaast vindt de AFM dat een consument moet weten dat u een beloning ontvangt voor de dienst die wordt verleend. Het gaat hierbij niet zozeer om de hoogte van de beloning maar om de structuur.

U kunt hiernaast een nadere toelichting downloaden. Hierin wordt uitgelegd wat precies wordt bedoeld met de verschillende vragen en waarom het belangrijk is voor consumenten hier het antwoord op te krijgen.

Wettelijk kader

Wanneer u een vergunningplichtige activiteit verricht op uw vergelijkingssite, zoals het aanbieden van financiële producten, moet u de consument duidelijk informeren over onder meer de informatie die redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van de door u aangeboden financiële producten en diensten. Deze informatie moet de consument in ieder geval hebben bereikt voordat met hem een overeenkomst wordt aangegaan. In de praktijk zal dit betekenen dat deze informatie op uw vergelijkingssite beschikbaar moet zijn.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel