Terug

Wet verbeterde premieregeling Voor Pensioenuitvoerders

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in werking getreden. Deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst hebben bij hun pensionering de keuze tussen een zogenoemde vaste en variabele pensioenuitkering. Door de invoering van de variabele uitkering neemt de complexiteit van de pensioenregeling toe. Bij het bieden van de keuze tussen vast en variabel moeten pensioenuitvoerders deelnemers relevante informatie geven over de gevolgen en risico’s van beide mogelijkheden. Met de Leidraad Wet verbeterde premieregeling wil de AFM richting en duidelijkheid geven aan pensioenuitvoerders die een premieovereenkomst aanbieden of uitvoeren.Uit onderzoek blijkt dat risico’s en het maken van keuzes waarbij een afweging tussen risico’s en opbrengsten nodig is, voor veel mensen moeilijk is. Het is daarom van belang om de deelnemer te begeleiden bij het maken van een keuze door het verstrekken van effectieve en activerende informatie en een goede keuzearchitectuur te bieden. In de leidraad Wet verbeterde premieregeling gaat de AFM in op hoe pensioenuitvoerders hun deelnemers moeten begeleiden, informeren en adviseren in het kader van de Wet verbeterde premieregeling.
 
Meer informatie vindt u in deze leidraad en in het persbericht van 22 december 2016.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling