Terug

Verlaging van pensioen Voor Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders moeten hun deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever(s) informeren over hun besluit om pensioenaanspraken en pensioenrechten te verlagen. Dat moeten zij direct na dat besluit doen. (Gewezen) deelnemers en gepensioneerden krijgen dan het benodigde inzicht in hun (toekomstig) pensioen en kunnen financiële maatregelen nemen als dat nodig is. In aanloop naar een daadwerkelijke verlaging moeten pensioenuitvoerders bovendien duidelijk zijn over wat deelnemers te wachten staat. Ook deze informatie moet voldoen aan wettelijke eisen.

 

Informeer correct, duidelijk en evenwichtig

Pensioenfondsen, maar ook verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn verplicht om correct, duidelijk, tijdig en evenwichtig te informeren over een verlaging van het (variabele) pensioen. De AFM doet regelmatig onderzoek naar pensioeninformatie. Daaruit blijkt dat pensioenuitvoerders wel tijdig informeren, maar niet altijd even duidelijk en evenwichtig. Onderzoek daarom bij uw doelgroepen of uw informatie duidelijk is en aansluit op hun behoeften.

Correcte informatie

Informatie op uw websites, in nieuwsbrieven en andere algemene middelen moet juist zijn en overeenkomen met de persoonlijke informatie die belanghebbenden van u krijgen.

Duidelijke informatie

De informatie moet direct duidelijk maken dat het om een verlaging van het pensioeninkomen gaat. Gebruik hierbij begrijpelijke en concrete woorden en geen ‘vakjargon’. Geef daarbij aan wat de verlaging concreet (in euro’s) inhoudt. Zet de deelnemer aan tot actie als dat nodig is. Vertel daarbij ook welke mogelijkheden de deelnemer heeft.

Evenwichtige informatie

De lage rente kan een van de oorzaken van de financiële situatie zijn. Daarnaast hebben fondsspecifieke factoren invloed op de financiële situatie van uw pensioenfonds. De AFM vindt het belangrijk dat pensioenfondsen transparant zijn over de achtergrond. Denk ook aan vragen als waarom moet het ene fonds besluit tot verlagen en het andere fonds niet.

Inzicht in de gevolgen van een pensioenverlaging

Pensioendeelnemers moeten inzicht krijgen in de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen voor het pensioen, zoals verlagen. Daarbij moeten pensioenuitvoerders hen wijzen op de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen. Verwijs de deelnemers bijvoorbeeld naar een financieel adviseur en naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunnen deelnemers kijken of hun pensioen voldoende is.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Toezichtrapportage pensioenmarkt

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling