Terug

Melden of afmelden overschrijding drempelwaarden Voor Partijen bij OTC-derivaten (EMIR)

EMIR is geschreven om systeemrisico in de financiële markten te verminderen. Daarom zijn niet-financiële partijen voor een groot deel van de vereisten uit EMIR vrijgesteld. Wel moet een niet-financiële instelling voldoen aan bepaalde bilaterale afwikkeleisen en de meldingsplicht aan Trade Repositories.

Wanneer derivaten niet voor hedging worden gebruikt, worden deze transacties opgeteld tot bepaalde drempelwaarden. Wanneer een drempelwaarde wordt overschreden, wordt verondersteld dat deze ook invloed op het systeem kunnen hebben.

Melden overschrijding

Daarom moeten niet-financiële tegenpartijen die boven een deze drempelwaarden uitkomen ook aan een groot aantal vereisten uit EMIR voldoen. Zo moet een niet-financiële tegenpartij die de drempel overschrijdt dit melden bij ESMA en de AFM.

Gebruik het formulier in de link op deze pagina om een overschrijding van drempelwaarden te melden. Stuur dat naar emir@afm.nl. Gebruik Cryptshare om de bestanden veilig te versturen.

Afmelden overschrijding

Wordt de overschreden drempelwaarde niet langer overschreden? Dan moet dit afgemeld worden bij de AFM. Na afmelding zijn de additionele verplichtingen niet meer van toepassing.

Gebruik hiervoor het formulier in de link op deze pagina. Stuur dat naar emir@afm.nl. Gebruik Cryptshare om de bestanden veilig te versturen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Partijen bij OTC-derivaten (EMIR)