Terug

Vergunning kredietaanbieders Voor Kredietaanbieders

Een belangrijk onderdeel van de Wft zijn de bepalingen die financiële ondernemingen verplichten om over een vergunning van de AFM of DNB te beschikken. Bepalingen over de plicht om over een vergunning te beschikken zijn opgenomen in hoofdstuk twee (deel Markttoegang Financiële Ondernemingen) van de Wft. In dit deel staat dat bepaalde activiteiten niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd. Voor het aanbieden van krediet is dit de bepaling in afdeling 2.2.6., artikel 2:60 Wft.

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen met het formulier dat wij hiervoor beschikbaarstellen. Dit is conform het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft artikel 2. Via het stappenplan kunt u nagaan of uw onderneming vergunningplichtig is.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact met het ondernemersloket

Als financiƫle onderneming kunt u met al uw vragen terecht bij het ondernemersloket van de AFM.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen voor Kredietaanbieders