Terug

Wel of geen vergunning nodig? Voor Incassobureaus

Introductie

Als een incassobureau de inning van een vordering overneemt van een kredietaanbieder, is het mogelijk dat het incassobureau een vergunning nodig heeft van de AFM. Dit kan een vergunning zijn als bemiddelaar of aanbieder, afhankelijk van de daadwerkelijke activiteiten. Wanneer een incassobureau vorderingen of kredietovereenkomsten koopt (middels cessie) zal zij een vergunning als kredietaanbieder nodig hebben. Een incassobureau kan een vergunning voor bemiddeling nodig hebben in het geval dat het incassobureau de kredietaanbieder assisteert bij het beheer van de kredietovereenkomst. De AFM houdt hier toezicht op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Incassobureaus