Terug

Deferral Voor Handels- en afwikkelplatformen

Nationale toezichthouders kunnen deferrals verlenen. Dat is uitstel van publicatie van transacties wanneer de transactie voldoet aan een aantal eisen gebaseerd op het type product, de gemiddelde dagelijkse omzet van dat product en de grootte van de transactie.

Aanvragen van een deferral

U kunt een aanvraag indienen voor een deferral. U moet daarvoor twee formulieren invullen en naar de AFM opsturen: het aanvraagformulier en het bijbehorende Excel-template. De AFM verleent alleen toestemming wanneer een verzoek volledig is en aan de wettelijke vereisten voldoet. Per entiteit wordt een deferral toegekend voor toekomstige transacties in op platformen verhandelde financiële instrumenten.

Vul formulieren nauwkeurig in

Het is belangrijk dat u deze formulieren nauwkeurig en uitgebreid invult. Het formulier 'Application form Deferrals for market operators and investment firms operating a trading venue' moet u laten ondertekenen door een daarvoor bevoegde persoon binnen de onderneming.

Mail het formulier via Cryptshare naar mifid2_deferral@afm.nl. Doe dat via Cryptshare. Daarmee worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Handels- en afwikkelplatformen