Terug

Wijzigingen in 2019 Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Vanaf 21 juli 2019 gelden nieuwe regels voor prospectussen. De nieuwe Prospectusverordening (EU) 2017/1129 vervangt dan de Prospectusrichtlijn 2003/71/EG. Op deze pagina's vindt u een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen die impact hebben op de inhoud van het prospectus.

De Prospectusrichtlijn 2003/71/EG is nog wel van toepassing op prospectussen die voor 21 juli 2019 zijn goedgekeurd en die nu nog geldig zijn. Heeft u vragen over de nieuwe Prospectusverordening? Stuur dan een e-mail naar prospectusregulation@afm.nl.

Samenvatting

Vorm van de samenvatting

De verplichte tabelvorm met elementen die voorschrijven welke informatie in de samenvatting moet worden opgenomen, is niet meer van toepassing. De nieuwe Prospectusverordening vereist dat de samenvatting bestaat uit vier afdelingen met essentiële informatie over de uitgevende instelling, de effecten, de aanbieding of toelating tot de handel en enkele verplichte waarschuwingen voor beleggers. Welke informatie precies in deze afdelingen moet worden opgenomen, wordt nader uitgewerkt in de Prospectusverordening. In de samenvatting moet ook alle essentiële financiële informatie worden opgenomen. De definitie van essentiële financiële informatie wordt nader uitgewerkt in de Prospectusverordening en in de Gedelegeerde Verordeningen.

Lengte van de samenvatting

Onder de nieuwe Prospectusverordening mag de samenvatting niet langer zijn dan 7 pagina’s.

Begrijpelijkheid en taalgebruik in de samenvatting

De samenvatting dient makkelijk leesbaar te zijn met korte, bondig geformuleerde teksten die voor de beleggers makkelijk te begrijpen zijn. Technische bewoordingen zijn niet toegestaan. Deze eisen met betrekking tot de begrijpelijkheid kunnen ertoe leiden dat teksten uit het prospectus niet één op één overgenomen kunnen worden in de samenvatting in eenvoudiger bewoordingen moeten worden weergegeven.

 

Risicofactoren

De nieuwe Prospectusverordening vereist ook het prospectus alle risico’s bevat die specifiek zijn voor de uitgevende instelling en de effecten, en van materieel belang voor de belegger. Nieuw is dat de risicofactoren moeten worden gecategoriseerd en dat per categorie de belangrijkste risico’s als eerste moeten worden vermeld. Ook stelt de nieuwe Prospectusverordening nadere eisen aan de wijze waarop de risico’s beschreven moeten worden. De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft richtlijnen voor het toetsen van de risicofactoren en deze zijn door de AFM gepubliceerd. Deze richtlijnen kunnen helpen bij het opstellen van de risicofactoren.

Begrijpelijkheid van het prospectus

Aan de begrijpelijkheid worden nadere eisen gesteld. Het prospectus moet geschreven worden in makkelijk te begrijpen taal en onnodige herhalingen van informatie zijn niet toegestaan. Ook moet de structuur van het prospectus bevorderlijk zijn voor de begrijpelijkheid en dient gerelateerde informatie ook bij elkaar te staan. In de Gedelegeerde Verordeningen vindt u alle nadere eisen met betrekking tot de begrijpelijkheid.

Deze wijzigingen zijn slechts een paar voorbeelden van alle wijzigingen in de nieuwe prospectuswetgeving. Voor alle eisen waaraan het prospectus moet voldoen, verwijzen wij u naar de Prospectusverordening en de Gedelegeerde Verordeningen.

Regels voor reclame

Reclame bij prospectusplichtige aanbiedingen moet voldoen aan bepaalde regels. Er zijn nieuwe regels voor reclame opgesteld in de nieuwe Prospectusverordeningen. Zo moet onder andere het woord ‘reclame’ op een prominente plek opgenomen worden. Ook moet er een verklaring in het prospectus staan als wordt gesteld dat het prospectus is goedgekeurd door de AFM. Verdere informatie over de nieuwe regels voor reclame vindt u op de pagina 'Reclame'.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen