Terug

Belangrijkste wijzigingen per 21 juli 2019 Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Vanaf 21 juli 2019 geldt de Prospectusverordening (EU) 2017/1129. Daarmee wijzigen de regels voor prospectussen. Prospectussen die vanaf die datum worden goedgekeurd, moeten aan de nieuwe regels voldoen. Hieronder lichten we enkele wijzigingen toe.

Samenvatting

Vorm van de samenvatting

Er is geen verplichte tabelvorm meer die voorschrijft welke informatie in de samenvatting moet staan. De nieuwe Prospectusverordening vereist dat de samenvatting uit vier afdelingen bestaat met essentiële informatie over de uitgevende instelling, de effecten, de aanbieding of toelating tot de handel en enkele verplichte waarschuwingen voor beleggers. In de samenvatting moet alle essentiële financiële informatie staan.

Lengte van de samenvatting

De samenvatting mag niet langer zijn dan 7 pagina’s.

Begrijpelijkheid en taalgebruik in de samenvatting

De samenvatting moet makkelijk leesbaar zijn, met korte, bondig geformuleerde teksten die voor beleggers makkelijk te begrijpen zijn. Technische bewoordingen zijn niet toegestaan. Dat betekent mogelijk dat teksten uit het prospectus niet één op één overgenomen kunnen worden, maar eenvoudiger opgeschreven moeten worden in de samenvatting.

Risicofactoren

Ook de nieuwe Prospectusverordening vereist dat alle risico’s die voor een belegger van materieel belang zijn en die specifiek zijn voor de uitgevende instelling, worden opgenomen in het prospectus. Nieuw is dat de risicofactoren in categorieën ingedeeld moeten worden. Per categorie moeten dan de belangrijkste risico’s als eerste vermeld worden. Ook zijn er nadere eisen aan de wijze waarop de risico’s beschreven worden.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft richtlijnen voor het toetsen van de risicofactoren door de AFM. De richtlijnen helpen bij het opstellen van de risicofactoren.

Begrijpelijkheid van het prospectus

Aan de begrijpelijkheid worden nu nadere eisen gesteld. Het prospectus moet geschreven worden in begrijpelijke taal (vergelijkbaar met plain English) en onnodige herhaling mag bijvoorbeeld niet. De structuur van het prospectus moet ook bijdragen aan de begrijpelijkheid. Zo moet informatie die bij elkaar hoort, ook bij elkaar staan.

Regels voor reclame

Reclame die wordt gepubliceerd bij prospectusplichtige aanbiedingen moeten voldoen aan regels. Onder de nieuwe Prospectusverordeningen zijn nieuwe regels voor reclame opgesteld. Zo moet het woord ‘reclame’ op een prominente plek staan. Wordt er verwezen naar de goedkeuring van de AFM van het prospectus? Dan moeten bepaalde waarschuwingen opgenomen worden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen