Terug

Aanvraag goedkeuring prospectus Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Per 21 juli 2019 is de Prospectusverordening (EU) 2017/1129 (de Prospectusverordening) van toepassing. Alle prospectussen die vanaf die datum worden goedgekeurd, moeten aan deze nieuwe verordening voldoen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de aanvraagprocedures voor goedkeuring van prospectussen en supplementen. 

U kunt al vanaf 1 mei 2019 op basis van de nieuwe Prospectusverordening een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus indienen.

Aanvraag goedkeuring prospectus

Wilt u een prospectus laten goedkeuren door de AFM? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. U doet dat per e-mail, door de volgende documenten in doorzoekbaar elektronisch format toe te sturen:

 • een verzoek tot goedkeuring van het prospectus
 • een ingevulde en ondertekende verklaring ‘Aanvraag goedkeuring prospectus’
 • het conceptprospectus
 • de toepasselijke en ingevulde verwijzingstabellen 

En, indien van toepassing:

 • documenten die in het prospectus worden opgenomen door verwijzing, tenzij deze informatie al is goedgekeurd door of gedeponeerd bij de AFM
 • een paspoortverzoek
 • een ontheffingsverzoek (waarover hieronder meer informatie staat)

Veilig verzenden via Cryptshare

Mail de documenten via Cryptshare naar service.prospectus@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging en de contactgegevens van de behandelaars van uw aanvraag. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Aanvraag goedkeuring supplement

Wilt u een supplement laten goedkeuren door de AFM? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. U doet dat per e-mail, door de volgende documenten in doorzoekbaar elektronisch format toe te sturen:

 • een verzoek tot goedkeuring van het supplement
 • een ingevulde en ondertekende verklaring ‘Aanvraag goedkeuring supplement’
 • het conceptsupplement

En, indien van toepassing:

 • documenten die in het supplement worden opgenomen door verwijzing, tenzij deze informatie al is goedgekeurd door of gedeponeerd bij de AFM
 • een paspoortverzoek

Aanpassing reclame na publicatie supplement

Als de te wijzigen informatie onder het supplement ook wordt vermeld in reclame, dan moet de reclame ook aangepast worden. In de aangepaste reclame moet benoemd worden dat de oorspronkelijke reclame aangepast wordt en hoe de informatie is gewijzigd. Met uitzondering van mondelinge reclame moet alle aangepaste reclame zonder vertraging gepubliceerd worden, op dezelfde manier als de oorspronkelijke reclame.

Supplementen onder de (oude) Prospectusrichtlijn

Wilt u na 21 juli 2019 een supplement publiceren dat betrekking heeft op een prospectus dat goedgekeurd is onder de (oude) Prospectusrichtlijn 2003/71/EG? Dan moet het supplement nog voldoen aan de vereisten van de Prospectusrichtlijn. Lees meer in de Q&As on the Prospectus Regulation (ESMA).

Veilig verzenden via Cryptshare

Mail de documenten via Cryptshare naar service.prospectus@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging en de contactgegevens van de behandelaars van uw aanvraag. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Zelfde-dag-supplement

Vanaf 21 juli 2019 biedt de AFM niet langer de service aan om een supplement binnen één dag goed te keuren (het zogenoemde ‘zelfde-dag-supplement’).

Aanvraag ontheffing

De AFM staat onder bepaalde voorwaarden toe dat verplicht in het prospectus op te nemen informatie toch niet wordt opgenomen in het prospectus. Wilt u een ontheffing van verplichte informatie in het prospectus aanvragen? Stuur dan een gemotiveerd verzoek mee met uw aanvraag tot goedkeuring van het prospectus.

Kosten aanvraag goedkeuring prospectus en supplement

Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag tot goedkeuring van een prospectus en een supplement. De kosten voor een prospectus zijn afhankelijk van het type en de omvang van de onderneming. De bedragen voor de verschillende typen prospectussen en supplementen staan in artikel 4 van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen, onderdeel Wft.A8.

De AFM is verplicht deze kosten in rekening te brengen wanneer u een aanvraag indient. Ook als u de aanvraag weer intrekt of als deze door de AFM wordt beëindigd.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen