Terug

Verwijzingstabellen Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Als een concept biedingsbericht ter goedkeuring aan de AFM wordt aangeboden, moet dit vergezeld gaan van de toepasselijke ingevulde verwijzingstabellen. De verwijzingstabellen zijn opgesteld voor de bijlagen bij het Besluit Openbare Biedingen waarin de vereisten voor biedingsberichten zijn vastgesteld.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen