Terug

Melden substantiële deelnemingen en bruto shortposities Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Iedereen die beschikt over 3% of meer (substantiële deelneming of shortpositie) van het geplaatst kapitaal van een beursgenoteerde onderneming moet dit melden aan de AFM.

 Zodra deze drempelwaarde wordt bereikt, over- of onderschreden, moet dit onverwijld gemeld worden. Vervolgens moet opnieuw onverwijld gemeld worden, zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Dit kan het geval zijn als men de beschikking krijgt of verliest over aandelen en/of stemmen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de beursgenoteerde onderneming. De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.  

De meldingen worden gepubliceerd in de openbare registers op de website van de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen