Terug

Melden netto shortposities Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Vanaf 1 november 2012 gelden in Europa nieuwe regels voor het melden van short posities in beursgenoteerde ondernemingen. De nieuwe regels vloeien voort uit de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps en de technische uitvoeringsnormen daarvan.

Openbare meldingen in register

Een positie moet gemeld worden bij het bereiken van 0,2% en elke 0,1% daarboven van het geplaatste kapitaal.

Meldingen vanaf 0,5% en elke 0,1% daarboven worden openbaar gemaakt via het register short selling. Ook netto shortposities in overheidsschulden moeten bij het over- of onderschrijden van bepaalde drempelwaarden gemeld worden maar worden niet openbaar gemaakt.

Hoe kan een netto shortpositie worden gemeld?

Netto short posities kunnen digitaal gemeld worden via LoketAFM. Mocht u niet over een toegangscode beschikken, dan kunt u deze aanvragen door een e-mail met uw gegevens te sturen naar loket@afm.nl.

Wie zijn vrijgesteld van de meldingsverplichting?

De meldingsplicht en bepaalde beperkingen daarop zijn niet van toepassing op marketmakers en liquidity providers die transacties verrichten. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moeten marketmakers echter wel bij de AFM een aanvraag indien om hiervan gebruik te kunnen maken.

Berekening netto shortpositie

Om te bepalen of een natuurlijke persoon of rechtspersoon een netto shortpositie heeft, moet worden gekeken naar zijn short- en longposities. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle vormen van economische belangen die hij heeft in het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming of de overheidsschuld van een lidstaat of van de Europese Unie. Hierbij kan gedacht worden aan het economische belang dat is verkregen via derivaten zoals opties, futures, contracts for difference en spread bets maar ook via indices, effectenmanden of indexfondsen.

Ongedekte shorttransactie alleen onder voorwaarden

Een shorttransactie in een aandeel mag alleen worden aangegaan als men aannemelijk kan maken dat de verkochte aandelen daadwerkelijk geleverd kunnen worden. Deze zogenoemde ‘locate rule’ verplicht een regeling met een derde partij. Deze moet bevestigen dat het aandeel gelokaliseerd is, waardoor afwikkeling van de short positie normaal kan plaatsvinden op de voor die transactie geldende datum. Ditzelfde geldt voor een shorttransactie in overheidsschuld. Een transactie met betrekking tot een credit default swap op overheidsschuld mag alleen worden aangaan als deze transactie niet leidt tot een ongedekte positie.

Meer informatie

Heeft u vragen over short selling? Neem dan contact met ons op via + 31 (0)20 797 3717 of mail naar melden@afm.nl.

ESMA heeft veelgestelde vragen op haar website gepubliceerd. Hier kunt u ook de consultatiepapers en de final reports vinden.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

AFM Portaal

In het AFM Portaal vindt u diverse formulieren waarmee u uw zaken met de AFM kunt regelen.

AFM Portaal

Contact met het ondernemersloket

Als financiële onderneming kunt u met al uw vragen terecht bij het ondernemersloket van de AFM.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen