Terug

Openbaarmaking voorwetenschap Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Voorwetenschap is niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk (onrechtstreeks) betrekking heeft op een uitgevende instelling, en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten van de uitgevende instelling.

Effectenuitgevende ondernemingen moeten voorwetenschap zo snel mogelijk algemeen verkrijgbaar stellen.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact

Voor vragen en advies over openbaarmaking voorwetenschap kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Marketsupervision: +31 (0)20 797 3777. De telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor toezichtdoeleinden.

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen