Terug

Marktmisbruik en regels Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Voor het vertrouwen van consumenten, beleggers en ondernemingen in de financiële markten is het belangrijk dat alle partijen op deze financiële markten integer handelen.

Investeringsverbod in clustermunitie

Voor in Nederland gevestigde financiële ondernemingen is het verboden om te investeren in ondernemingen die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren.

Financiële ondernemingen moeten adequate maatregelen treffen om te voorkomen dat ze: transacties (laat) uitvoeren in, leningen verstrekt aan of niet-vrij verhandelbare deelnemingen neemt in deze bedrijven.

Handel met voorwetenschap

Het is verboden om transacties te verrichten met gebruik van voorwetenschap.

Marktmanipulatie

Het is voor iedereen verboden om de markt te manipuleren.

Openbaarmaking voorwetenschap

Voorwetenschap is informatie die invloed kan hebben op de koers. Het is informatie die een belegger waarschijnlijk wil gebruiken om te beslissen over zijn beleggingen. Effectenuitgevende ondernemingen moeten voorwetenschap zo snel mogelijk algemeen verkrijgbaar stellen.

Meldingsplicht marktmisbruik (STOR)

Marktexploitanten van gereglementeerde markten, beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en (rechts)personen die beroepshalve transacties met betrekking tot financiële instrumenten tot stand brengen of uitvoeren zijn verplicht om een redelijk vermoeden van marktmisbruik zo snel mogelijk aan de AFM te melden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen