Terug

Toezicht op financiële verslaggevingsvoorschriften Voor Effectenuitgevende ondernemingen

De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen waarvan Nederland lidstaat van herkomst is moet voldoen aan een aantal nationale wettelijke voorschriften, internationale verslaggevingsstandaarden en overige regelgeving. De AFM houdt op grond van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) toezicht op de naleving hiervan.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen