Terug

Juridisch kader brieven financiële verslaggeving Voor Effectenuitgevende ondernemingen

De AFM houdt op basis van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) toezicht op de toepassing van de verslaggevingsvoorschriften door beursgenoteerde ondernemingen. De AFM kan vragen stellen aan een beursgenoteerde onderneming over de toepassing van de verslaggevingsvoorschriften.

Deze vragen zijn een verzoek om een nadere toelichting. De tekst van de relevante wetsartikelen kunt u vinden via bijgaande link aan. 

Mededeling en aanbeveling financiële verslaggeving

De AFM kan een beursgenoteerde onderneming meedelen dat de financiële verslaggeving, of een onderdeel daarvan, niet voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. De AFM is bevoegd om bij deze mededeling een aanbeveling te doen. De tekst van de relevante wetsartikelen kunt u lezen via bijgaande link.

Volledige relevante wetteksten

De volledige wetgeving kunt u lezen via bijgaande links. Dit betreffen de wetteksten op www.overheid.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen