Terug

Financiële verslaggeving internationaal Voor Effectenuitgevende ondernemingen

 

International Accounting Standards Board (IASB)

Het onafhankelijke orgaan de International Accounting Standards Board (IASB) heeft als doel te komen tot eenduidige regels die wereldwijd toepasbaar zijn en stelt daarom de internationale verslaggevingsstandaarden (IFRS) op. Hierdoor ontstaat meer transparantie en zijn jaarrekeningen beter met elkaar te vergelijken. Het Interpretations Committee (IFRS IC), dat een onderdeel is van de IASB, stelt interpretaties (IFRIC) op over bestaande IFRS om ongewenste interpretaties hiervan te voorkomen.

Goedkeuringsproces

Deze IFRS en IFRIC worden na een goedkeuringsproces door de Europese Commissie opgenomen in de Europese regelgeving door middel van de IAS-Verordening. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in de rechtsorde van de lidstaten van de EU en verplicht beursgenoteerde ondernemingen de goedgekeurde IFRS en IFRIC toe te passen bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening.

European Securities and Markets Authority (ESMA)

De European Securities and Markets Authority (ESMA) bevordert en waarborgt een consistente toepassing van de internationale verslaggevingsregels. De AFM neemt deel in de Corporate Reporting Standing Committee (CRSC). In een subgroep van de CRSC, de IFRS Project Group, worden onder voorzitterschap van de AFM commentaarbrieven van ESMA opgesteld naar aanleiding van voorstellen van de IASB. Hiermee heeft de AFM invloed op de verslaggevingsvoorschriften die door de IASB worden opgesteld.

De AFM neemt verder deel aan de door ESMA georganiseerde European Enforcers Coordination Sessions (EECS). In deze bijeenkomsten bespreken Europese toezichthouders geanonimiseerde toezichtsbeslissingen die door een van hen zijn genomen.

De toezichthouders van de EU hebben ook afspraken gemaakt over de inrichting van het toezicht en over een gemeenschappelijke inhoudelijke beoordeling van de verslaggevingsproblematiek. ESMA heeft daartoe twee standaarden opgesteld. Zie de links hiernaast.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

Op mondiaal niveau is de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) de belangrijkste organisatie voor effectentoezichthouders. De AFM is als vertegenwoordiger van een van de grote, meer ontwikkelde effectenmarkten lid van de IOSCO Board. Onder deze Board zijn een aantal werkgroepen opgenomen.

De AFM neemt onder andere deel in de werkgroep Multinational Disclosure and Accounting, die zich onder meer bezighoudt met het becommentariëren van internationale verslaggevingsstandaarden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen