Terug

Standaardformaat ESEF voor jaarlijkse financiële verslaggeving Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Effectenuitgevende instellingen in de Europese Unie moeten voor boekjaren vanaf 1 januari 2020 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. Dat moet volgens het European Single Electronic Format (ESEF). ESEF maakt de rapportage van uitgevende instellingen toegankelijker en faciliteert de analyse en vergelijkbaarheid van jaarlijkse financiële verslagen.

Verplicht vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020

Uitgevende instellingen die onder de transparantierichtlijn vallen, moeten ESEF gebruiken voor het beschikbaar stellen van de jaarlijkse financiële verslaggeving aan de AFM en andere geïnteresseerden. ESEF geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Praktisch betekent dat de jaarrekeningen die in 2021 worden opgesteld over het boekjaar 2020.

Hoe stelt u uw financiële verslaggeving op in ESEF?

U stelt de jaarlijkse financiële verslaggeving op in XHTML. Als u een geconsolideerde IFRS-jaarrekening opneemt in uw financiële verslaggeving, moet u de primaire financiële overzichten voorzien van XBRL-tags. Dit proces heet ‘tagging’. Daarvoor maakt u gebruikt van de ESEF-taxonomie. De andere onderdelen van de financiële verslaggeving neemt u op in het XHTML-document. Vanaf boekjaren die op of na 1 januari 2022 beginnen, moet u ook de toelichting op de geconsolideerde IFRS jaarrekening voorzien van XBRL-tags. Daarvoor maakt u gebruik van zogeheten ‘block tags’.

Wat is de rol van mijn accountantsorganisatie bij de ESEF jaarrekening?

Uw externe accountant dient een controle uit te voeren bij de jaarrekening zoals die is opgesteld volgens ESEF. Zoals de Europese Commissie in haar statement (zie vraag 2) heeft opgenomen, zijn deze werkzaamheden een deel van de wettelijke taak van de accountant en daarmee onderdeel van de wettelijke controle. Dat betekent dat, indien u verplicht bent om de primaire financiële overzichten te ‘taggen’, de externe accountant ook de naleving van de ESEF-vereisten inclusief de tagging moet controleren als onderdeel van de wettelijke controle. Voor meer informatie over de taak van de accountant bij een ESEF-jaarrekening wordt verwezen naar de bijgaande CEAOB guidelines on auditors’ involvement on financial statements in ESEF.

Deponering van uw financiële verslaggeving

U levert uw jaarlijkse financiële verslaggeving in ESEF gelijktijdig met het publiekelijk verkrijgbaar stellen hiervan aan bij het officially appointed mechanism (OAM). In Nederland is dat de AFM. Nadere informatie omtrent deponering treft u hier aan. Daarnaast stelt de Europese Commissie dat de XHTML-jaarrekening object is van een wettelijke controle en dus voorzien moet worden van een accountantsverklaring. De accountantsverklaring dient gelijktijdig met uw jaarlijkse financiële verslaggeving in ESEF bij de OAM te worden gedeponeerd.

Presentaties workshops

Wij kunnen ons goed voorstellen dat ondernemingen vragen hebben over het nieuwe standaardformaat voor verslaggeving. Daarom organiseerden XBRL Nederland, de AFM en de NBA bijeenkomsten over de ESEF-verplichtstelling. De presentaties daarvan kunt u downloaden via de link aan de rechterkant.

Ondernemingen en auditors van buiten de EU

Ondernemingen van buiten de EU/EEA met een beursnotering op een gereglementeerde markt in Nederland zijn ook verplicht hun jaarrekening in ESEF op te maken. Tagging is daarbij verplicht indien een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld waarbij IFRS als verslaggevingsstelsel wordt toegepast. Bij andere verslaggevingsstelsels is tagging niet toegelaten. De accountant zal werkzaamheden moeten verrichten om de naleving van de RTS vast te stellen, en hierover in zijn verklaring moeten rapporteren.

Vragen?

Heeft u vragen over ESEF? Stel deze aan de AFM via fin.verslaggeving@afm.nl. U vindt ook veel relevante informatie over ESEF bij Europees toezichthouder ESMA.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen