Terug

Vergunning volledig intrekken Voor Datarapporteringsdienstverleners

Wanneer u uw activiteiten als datarapporteringsdienstverlener wilt staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen.

Aanvragen van een intrekking van de vergunning

De AFM kan bij het besluit tot intrekking van een vergunning bepalen dat de datarapporteringsdienstverlener binnen een door de toezichthouder te stellen termijn het bedrijf geheel of gedeeltelijk afwikkelt.

Gedurende de afwikkeling wordt de datarapporteringsdienstverlener aangemerkt als vergunning houdende onderneming.

Wij verzoeken u om bij de aanvraag tot intrekking van de vergunning in elk geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

Kosten

Het intrekken van de vergunning is kosteloos. De doorlopende toezichtkosten brengt de AFM tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato) bij u in rekening.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Datarapporteringsdienstverleners