Terug

Afmelden van reeds getoetste personen Voor Datarapporteringsdienstverleners

Als een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler van een Datarapporteringsdienstverlener aftreedt, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven.

Afmelden getoetst persoon

De AFM beoordeelt vervolgens of het collectief nog steeds voldoet aan de eisen van geschiktheid. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Als u een dagelijks beleidsbepaler of commissaris afmeldt, dan moet u een nieuwe geschiktheidsmatrix meesturen.

Voor de verwerking van deze afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Datarapporteringsdienstverleners