Terug

Wet- en regelgeving Voor Crowdfundingplatformen

Hier vindt u de (aankomende) wet- en regelgeving die van toepassing is op crowdfundingplatformen.

Nieuwe wet- en regelgeving crowdfunding 2016

Op 29 oktober 2015 is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 aangenomen. Hier vindt u een korte samenvatting van de inhoud van de wijzigingen. Ook wordt uitgelegd voor welke crowdfundingplatformen de wijzigingen relevant zijn.

Houders van een ontheffing: geschiktheid en integere en beheerste bedrijfsvoering

Crowdfundingplatformen met een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, Wft krijgen per 1 april 2016 te maken met concrete wettelijke vereisten over integere en beheerste bedrijfsvoering. Hiermee wordt het verschil in zwaarte van het toezicht verkleind tussen houders van een ontheffing en crowdfunding platformen die een vergunning hebben. Een aantal vergelijkbare eisen staan nu al in de voorschriften bij houders van een ontheffing.

De vereisten aan de integere en beheerste bedrijfsvoering worden opgelegd voor de professionalisering van crowdfunding en daarmee de bescherming van geldgevers en geldvragers. De vereisten zijn erop gericht om disfunctioneren en fraude te voorkomen. 

De bedrijfsvoering moet erop ingesteld zijn dat betalingen tussen geldvragers en geldgevers door kunnen gaan, ook als het platform zelf niet meer functioneert. Veiligheid en continuïteit van de ICT systemen moeten gewaarborgd zijn. 

Verder zullen platformen er concreet voor moeten zorgen dat hun medewerkers betrouwbaar zijn, incidenten geregistreerd worden en dat er een klachtenprocedure is.

Equity-based crowdfunding: uitzondering provisieverbod

Voor crowdfundingplatformen die een vergunning als beleggingsonderneming hebben, is de gecreëerde uitzondering op het provisieverbod voor beleggingsondernemingen relevant. Het provisieverbod kan een belemmering zijn voor de ontwikkeling van crowdfunding platformen die orders doorgeven.

Aan de uitzondering worden een aantal voorwaarden verbonden. Voor meer informatie over deze voorwaarden verwijzen u graag naar het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016.  

Voorbereidingen

Wij raden u aan om zo snel mogelijk te starten met het voorbereiden op de wijzigingen die voor u relevant zijn. Zodat u op tijd aan de nieuwe verplichtingen kunt voldoen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen