Terug

Wanneer heeft u een vergunning nodig voor crowdfunding? Voor Crowdfundingplatformen

Met behulp van onderstaande informatie kan een exploitant van een crowdfundingplatform vaststellen of een vergunning of ontheffing nodig is en zo ja, welke.

Welke vergunning of ontheffing heeft uw crowdfundingplatform nodig?

Als u alleen actief bent op het gebied van doneren, sponsoring en/of reward based crowdfunding, dan heeft u geen vergunning of ontheffing van de AFM nodig voor het uitvoeren van uw activiteiten. Bij de varianten van loan en equity based crowdfunding kunt u wel te maken krijgen met een ontheffing- of vergunningplicht.

Equity based: investeringen in de vorm van verhandelbare aandelen en/of obligaties

Als het via uw platform mogelijk is om te investeren in ondernemingen door de koop van verhandelbare aandelen of een verhandelbare obligatie, dan is er sprake van de aankoop van effecten (financiële instrumenten). De AFM is van oordeel dat de activiteiten die een platform verricht, in ieder geval moeten worden aangemerkt als het ontvangen en doorgeven van orders van geldgevers met betrekking tot die financiële instrumenten (orderremissier). Daarnaast kan er sprake zijn van een plaatsing van financiële instrumenten.

U heeft voor het verlenen van deze beleggingsdiensten een vergunning nodig als beleggingsonderneming.

Als het via uw platform ook mogelijk is om leningen aan ondernemingen te verstrekken, anders dan in de vorm van obligaties, dient u naast een vergunning als beleggingsonderneming ook te beschikken over een ontheffing bemiddeling in opvorderbare gelden.

Loan based: leningen aan consumenten en/of ondernemers

Als het via uw platform mogelijk is voor consumenten om een consumptieve of hypothecaire lening te verkrijgen, dan heeft uw platform een vergunning voor het aanbieden van krediet nodig. 

Als het via uw platform mogelijk is voor ondernemingen om een lening te verkrijgen, dan heeft uw platform een ontheffing nodig voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden. Wat de AFM verstaat onder bemiddelen kunt u lezen in de publicatie bemiddelen.

Als uw platform zowel leningen verstrekt aan ondernemingen als aan consumenten dan heeft u een vergunning voor het aanbieden van krediet en een ontheffing bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden nodig.

Aanverwante diensten: bemiddelen in betaalrekeningen of elektronisch geld en het verlenen van betaaldiensten

Als het voor particuliere investeerders mogelijk is om via uw platform (loan based) te investeren en u werkt samen met een betaaldienstverlener of elektronische geldinstelling via waar de betaalstromen lopen, dan heeft u mogelijk een vergunning nodig als financiële dienstverlener voor het bemiddelen in betaalrekeningen of elektronisch geld.

Hier is sprake van als een consument een betaalrekening of elektronisch geld afneemt via uw bemiddeling. U bemiddelt als u meer dan NAWTE-gegevens van de consument doorgeeft aan de betaaldienstverlener of elektronische geldinstelling. 

Een vergunning voor het bemiddelen in betaalrekeningen of elektronisch geld vraagt u op eenzelfde manier aan als de vergunning voor het aanbieden van krediet.

U hoeft geen vergunning als bemiddelaar in betaalrekeningen of elektronisch geld aan te vragen, als uw platform een vergunning als beleggingsonderneming (nodig) heeft. Houders van een vergunning als beleggingsonderneming zijn hiervan namelijk uitgezonderd.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen