Terug

Intrekken ontheffing Voor Crowdfundingplatformen

Wanneer u uw activiteiten als bemiddelaar in opvorderbare gelden wilt staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de ontheffing indienen.

Mogelijke voorwaarden

De AFM kan aan het besluit tot intrekking van de ontheffing voorwaarden verbinden, zoals de termijn waarbinnen het bedrijf geheel of gedeeltelijk moet zijn afgewikkeld.

De AFM brengt voor het intrekken van een ontheffing geen kosten in rekening.


Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen