Terug

Betrouwbaarheid en geschiktheid Voor Crowdfundingplatformen

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid. 

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen

Aan- of afmelding (mede)beleidsbepaler opvorderbare gelden

U kunt een (mede)beleidsbepaler voor een onderneming voor opvorderbare gelden aan- of afmelden via ons AFM Portaal.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen