Terug

Betrouwbaarheid en geschiktheid Voor Crowdfundingplatformen

Personen die het beleid van een crowdfundingdienstverlener (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een crowdfundingdienstverlener worden zij door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Aandeelhouders met meer dan 20% aandelen en/of stemrechten in de crowdfundingdienstverlener dienen te worden getoetst op betrouwbaarheid.  

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen

Aan- of afmelding (mede)beleidsbepaler

U kunt een (mede)beleidsbepaler voor een onderneming aan- of afmelden via ons AFM Portaal.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen