Terug

Aanvragen vergunning onder EU-crowdfundingverordening Voor Crowdfundingplatformen

Bestaande crowdfundingdienstverleners moeten tussen 10 november 2021 en 10 mei 2022 een vergunningaanvraag indienen bij de AFM als zij hun dienstverlening willen voortzetten. Ze moeten daarbij voldoen aan de eisen die voortkomen uit de nieuwe Europese crowdfundingverordening (EU) 2020/1503.

De nieuwe crowdfundingverordening is op 10 november 2021 in werking getreden. Ten opzichte van de huidige regelgeving in de Wft en Bgfo biedt deze nieuwe verordening een behoorlijke uitbreiding op het gebied van beleggersbescherming, transparantie en operationele processen. De verhoogde standaarden waarborgen dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners.

Bestaande crowdfundingdienstverleners kunnen hun vergunningaanvraag onder deze nieuwe verordening per 10 november 2021 indienen. De uiterste datum van indiening voor bestaande partijen is 10 mei 2022. Zo verwacht de AFM dat de aanvraag behandeld kan zijn voor 11 november 2022, de datum dat bestaande partijen over een vergunning onder de nieuwe verordening moeten beschikken om hun crowdfundingdienstverlening te kunnen voortzetten.
 
Voor nieuwe partijen geldt ook dat zij vanaf 10 november 2021 een vergunning kunnen aanvragen.

Indienen aanvraag

Het aanvragen van een vergunning begint met het indienen van een verzoek om een aanvraagformulier. Dit formulier kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar CSPvergunningaanvraag@afm.nl.

Het aanvraagformulier is gebaseerd op de Europese crowdfundingverordening (EU) 2020/1503 en de (meest actuele) concept Regulatory Technical Standards (RTS). In de RTS staat aangegeven wat onder bepaalde elementen in de verordening wordt verstaan. Meer specifiek gaat het om artikel 12 van de verordening en RTS 4 die betrekking hebben op de vergunningaanvraag. In het aanvraagformulier dat de AFM u zal toezenden staat wat wij van u verwachten voor het aanvragen van een vergunning.

Tijdslijnen

Nadat de AFM het ingevulde aanvraagformulier met bijlages ontvangen heeft, wordt binnen 25 werkdagen beoordeeld of de aanvraag volledig is. Indien de aanvraag niet volledig is, vragen wij de aanvullende informatie alsnog aan te leveren binnen een gespecificeerde termijn.

Zodra een aanvraag volledig is, ontvangt u hiervan een bevestiging. De behandeltermijn van de aanvraag gaat vanaf dat moment lopen. De AFM kan naar aanleiding van de inhoudelijke beoordeling met aanvullende vragen komen. Binnen drie maanden na ontvangst van een volledige aanvraag beoordeelt de AFM of de crowdfundingdienstverlener voldoet aan de vereisten van de verordening en wordt een besluit genomen tot verlening of weigering van een vergunning.

Kosten en toetsing

De hieronder genoemde bedragen zijn nog niet definitief en dus nog onder voorbehoud. De heffingen worden op een later moment door het ministerie van Financiën vastgesteld.

De kosten van een vergunningaanvraag zijn 200 euro per uur met een maximum van 75.000 euro.

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. 

De kosten voor een geschiktheidstoetsing bedragen 2700 euro voor bestuurders die voor het eerst getoetst worden. Voor bestuurders die al voor inwerkingtreding van de verordening getoetst zijn, voor de vergunning als beleggingsonderneming en/of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden, waarmee crowdfundingdiensten worden aangeboden in Nederland, bedragen deze kosten 1500 euro.

De kosten voor een betrouwbaarheidstoetsing zijn 700 euro.

Zodra u beschikt over een vergunning, bent u jaarlijks doorlopende toezichtkosten verschuldigd aan de AFM.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van crowdfunding en meld u aan voor de nieuwsservice.  Lees hier meer informatie over de verordening in onze brochure. Hier kunt u de EU Verordening raadplegen.

Meer vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket.

Voor vragen met betrekking tot een nieuwe vergunningaanvraag onder de nieuwe verordening kunt u ons e-mailen op CSPvergunningaanvraag@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen