Terug

Monitoringverplichtingen Voor Crowdfundingplatformen

In het rapport van 19 december 2014 heeft de AFM geadviseerd om (de intensiteit van) de wet- en regelgeving en het toezicht mee te laten groeien met de ontwikkeling van de markt. Hierdoor wordt het mogelijk om rekening te houden met de onzekerheden van een markt die sterk in ontwikkeling is. Daarnaast stimuleert het de markt om in fases toe te groeien naar een duurzame en volwassen sector.

Monitoringformulier 2 keer per jaar

Om goed te kunnen bepalen in welke fase de crowdfundingmarkt zich bevindt, is het belangrijk dat de AFM doorlopend informatie krijgt van crowdfundingplatformen die een vergunning of ontheffing van de AFM hebben. De AFM verbindt aan de vergunning- en ontheffingverlening van de crowdfundingplatformen verschillende voorschriften. Sommige van deze voorschriften hebben betrekking op de omvang van het platform, zoals het aantal projecten.

Voor het aanleveren van deze informatie vragen wij u om een crowdfunding monitoringformulier in te vullen.

Spelregels bij het monitoringformulier

  • Alle crowdfundingplatformen met een vergunning of ontheffing van de AFM vullen 2 keer per jaar het monitoringformulier in, voor de periode januari t/m juni en voor de periode juli t/m december. 
  • Binnen 3 maanden na afloop van de periode moet het ingevulde formulier bij de AFM zijn aangeleverd. De uiterlijke data zijn jaarlijks 30 september en 31 maart. 
  • U kunt het ingevulde formulier via monitoringcrowdfunding@afm.nl aanleveren.
  • Het invullen van het formulier is een doorlopende verplichting en geldt ook na het eerste jaar na het verlenen van de AFM vergunning of ontheffing aan het crowdfundingplatform.
  • Het invullen van het formulier ontslaat het platform niet van de gebruikelijke verplichtingen die op basis van de Wet op het financieel toezicht gelden voor het crowdfundingplatform, zoals het melden van incidenten. Dit zijn gedragingen of gebeurtenissen die een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming. Denk hierbij aan een sterk verslechterde financiële positie van het platform of een medewerker die zich niet aan de voorschriften van de het platform houdt.

Resultaten monitoringsformulier tweede helft 2015

In juni 2015 zijn alle crowdfundingplatforms met een vergunning of ontheffing van de AFM geïnformeerd over de introductie van het monitoringformulier. Het halfjaarlijkse monitoringformulier dient ter vervanging van de kwartaalrapportage. Indien deze kwartaalrapportage is opgenomen in de voorschriften bij de ontheffing of vergunning mag u deze kwartaalverplichting als vervallen worden beschouwd.

Het doel van het monitoringformulier is (de intensiteit van) de wet- en regelgeving en het toezicht mee te laten groeien met de ontwikkeling van de markt. Daarnaast stimuleert het de sector als geheel om in fases te groeien naar een duurzame en volwassen sector. Om goed te kunnen bepalen in welke fase de crowdfunding markt zich bevindt, en welke kansen en risico’s zich voordoen, hebben we voldoende en juiste informatie van de platforms nodig.

Met de gegeven antwoorden heeft de AFM een betere indruk gekregen van de samenstelling van de markt voor crowdfunding en de ontwikkeling over de eerste zes maanden van 2015. De AFM is voornemens deze resultaten tweejaarlijks met de sector te delen.

In de eerste zes maanden van 2015 is er door de sector bemiddeld bij de financiering van nieuwe projecten voor een bedrag van EUR 41,8 mln. Dit bedrag is exclusief voorverkoop en sponsoring. Daar houdt de AFM geen toezicht op. De markt voor crowdfunding in Nederland kan ruwweg worden onderverdeeld naar een drietal verschillende type financieringen. We zien dat een groot deel van de uitgezette financieringen zich concentreert bij een beperkt aantal platforms.

De vijf grootste platforms nemen ruim driekwart van de uitgezette financiering voor hun rekening. Uit de monitoringsformulieren blijkt dat bijna de helft van de platforms geen tot nauwelijks omzet gerealiseerd. Daarnaast waren er nog een aantal ondernemingen in een ‘start up fase’ die niet of nauwelijks hebben bemiddeld bij het tot stand komen van een of meerdere financieringen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen

Wet- en regelgeving