Terug

Monitoringverplichtingen Voor Crowdfundingplatformen

Om goed te kunnen bepalen in welke fase de crowdfundingmarkt zich bevindt, is het belangrijk dat de AFM doorlopend informatie krijgt van crowdfundingplatformen die een vergunning of ontheffing van de AFM hebben. De AFM verbindt aan de vergunning- en ontheffingverlening van de crowdfundingplatformen verschillende voorschriften. Sommige van deze voorschriften hebben betrekking op de omvang van het platform, zoals het aantal projecten.

Monitoringformulier 2 keer per jaar

Voor het aanleveren van deze informatie, vult u het crowdfunding monitoringformulier in.

Spelregels bij het monitoringformulier

  • Alle crowdfundingplatformen met een vergunning of ontheffing van de AFM vullen 2 keer per jaar het monitoringformulier in, voor de periode januari t/m juni en voor de periode juli t/m december. 
  • Binnen 3 maanden na afloop van de periode moet het ingevulde formulier bij de AFM zijn aangeleverd. De uiterlijke data zijn jaarlijks 30 september en 31 maart. 
  • U kunt het ingevulde formulier via monitoringcrowdfunding@afm.nl aanleveren.
  • Het invullen van het formulier is een doorlopende verplichting en geldt ook na het eerste jaar na het verlenen van de AFM vergunning of ontheffing aan het crowdfundingplatform.
  • Het invullen van het formulier ontslaat het platform niet van de gebruikelijke verplichtingen die op basis van de Wet op het financieel toezicht gelden voor het crowdfundingplatform, zoals het melden van incidenten. Dit zijn gedragingen of gebeurtenissen die een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming. Denk hierbij aan een sterk verslechterde financiële positie van het platform of een medewerker die zich niet aan de voorschriften van de het platform houdt.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen