Terug

Vakbekwaamheidseisen Caribisch Nederland Voor Caribisch Nederland

Alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector in Caribisch Nederland en contact hebben met klanten moeten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen (wetgeving artikel 3:11 Wfm BES, artikel 3:27 t/m 3:29 Bfm BES en artikel 2:2 Rfm BES). Zij moeten in ieder geval beschikken over een door de financiële onderneming of derde verzorgde opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring. Feitelijk leidinggevenden bij advies- en bemiddelingskantoren in verzekeringen moeten beschikken over een erkend diploma. Het is de verantwoordelijkheid van de onderneming om er voor te zorgen dat de werknemers over aantoonbaar voldoende vakkennis beschikken.

Hieronder worden de vakbekwaamheidseisen per soort financieel dienstverlener weergegeven.

Vakbekwaamheidseisen voor financieel dienstverleners in verzekeringen

  • Feitelijk leidinggevenden bij advies- en bemiddelingskantoren in verzekeringen
    Feitelijk leidinggevenden bij ondernemingen die adviseren/bemiddelen in verzekeringen in Caribisch Nederland moeten beschikken over een erkend diploma. Dit erkende diploma moet een erkend Wft-diploma zijn of een door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) erkend diploma. Feitelijk leidinggevenden die adviseren/bemiddelen in schadeverzekeringen en/of levensverzekeringen moeten beschikken over een diploma van schadeverzekeringen respectievelijk levensverzekeringen.
  • Werknemers (die geen feitelijk leidinggevenden zijn) bij advies- en bemiddelingskantoren
    Onder werknemers wordt verstaan alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector in Caribisch Nederland en andere natuurlijk personen (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en loondienstagenten) die onder verantwoordelijkheid van een onderneming adviseren/bemiddelen in verzekeringen. Zij moeten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en in ieder geval beschikken over een door de financiële onderneming of derde verzorgde opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.

Vakbekwaamheidseisen voor advies- en bemiddelingskantoren die adviseren en/of bemiddelen in financiële producten (behalve verzekeringen)

De vakbekwaamheidseisen voor adviseren en/of bemiddelen in financiële producten gelden voor feitelijk leidinggevenden, werknemers en andere natuurlijk personen (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en loondienstagenten) die zich onder verantwoordelijkheid van de advies- en bemiddelingskantoren bezighouden met financiële dienstverlening in Caribisch Nederland. Deze personen moeten beschikken over een door de onderneming of derde verzorgde opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring. Deze regels gelden niet voor adviseurs en/of bemiddelaars in schade- en/of levensverzekeringen.

Aanbieders van krediet, Verzekeraars en Banken

De vakbekwaamheidseisen voor het aanbieden van krediet gelden voor feitelijk leidinggevenden, werknemers en andere natuurlijk personen die zich onder verantwoordelijkheid van de advies- en bemiddelingskantoren bezighouden met financiële dienstverlening in Caribisch Nederland. Natuurlijke personen zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten, gedetacheerden en loondienstagenten. Zij moeten beschikken over voldoende door een financiële onderneming of derde verzorgde relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland