Terug

Register Wet financiële markten (WFM) Caribisch Nederland Voor Caribisch Nederland

Wie in Caribisch Nederland actief is, moet zijn opgenomen in het register van de AFM of van DNB. Zo kunnen klanten en ondernemingen waar mee wordt samengewerkt, zien dat de instelling over een vergunning beschikt.

De AFM houdt het register bij van aanbieders, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten, vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen.

DNB houdt het register bij van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. U kunt dat register vinden op www.dnb.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland