Terug

Register Wet financiële markten (WFM) Caribisch Nederland Voor Caribisch Nederland

Wie in Caribisch Nederland actief is, moet zijn opgenomen in het register van de AFM of van DNB. Zo kunnen klanten en ondernemingen waar mee wordt samengewerkt, zien dat de instelling over een vergunning beschikt.

De AFM houdt het register bij van aanbieders, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten, vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. U kunt dit register vinden via de link Register Caribisch Nederland (AFM). 

DNB houdt het register bij van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. U kunt dit register raadplegen via de link Register Caribisch Nederland (DNB)

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland