Terug

Kredietverstrekking Voor Caribisch Nederland

Kredietaanbieders mogen geen krediet verstrekken als dit niet verantwoord is. De kredietaanbieder of adviseur moet informatie inwinnen over de financiële positie van de consument. Daarbij is van belang dat de consument de lasten van deze maximale hypotheek of consumptief krediet wil en kan dragen. De situatie van de klant moet als uitgangspunt worden genomen.

Normbedragen maximaal te verstrekken krediet

Deze normbedragen zijn wettelijk bepaald in artikel 2:5 RfmBES en worden jaarlijks in april door de minister van Financiën aangepast. De normbedragen worden vastgesteld voor de verschillende huishoudensamenstellingen. Bij de beoordeling worden ook de woonlasten betrokken. De normbedragen zijn bedoeld voor kredieten die vanaf 1 april 2022 worden verstrekt. Het normbedrag voor het maximaal te verstrekken krediet is aangepast aan de prijsindexering. Op Bonaire stegen de prijzen vorig jaar met 1,7%, op Sint Eustatius daalden de prijzen met 0,2% en op Saba stegen de prijzen met 1,6%.

Rekenmodel maximale kredietverstrekking

De AFM heeft een rekenmodel ‘Model maximale kredietverstrekking’ gemaakt om het maximaal te verstrekken kredietbedrag te berekenen. In BfmBES (artikel 7:17, derde lid) is beschreven hoe de maandelijkse financieringsruimte van de klant moet worden bepaald. Voor de kredietwaardigheidstoets wordt een aanname gebruikt ten aanzien van de vaste lasten van de aanvrager. De vaste lasten kunnen worden onderscheiden in een vaste component en een inkomensafhankelijke component. De vaste component, aangeduid als ‘normbedrag’, omvat de lokaal benodigde uitgaven om in een bepaald levensniveau te kunnen voorzien.

Rekentool om APR en maandelijks annuïteit te berekenen

Om het Annual Percentage Rate (APR) te berekenen, kunt u gebruik maken van de rekentool die de Europese Unie heeft opgesteld. Het APR is vergelijkbaar met het Jaarlijkse Kosten Percentage [JKP]). Met de tool kunt u ook het maandelijkse aflossingsbedrag van het krediet berekenen. De tool is geschikt voor zowel een consumptief als een hypothecair krediet.

Deze module kan in diverse talen worden geraadpleegd. In de handleiding in de tool wordt in een aantal stappen uitgelegd hoe dit model kan worden gebruikt.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland