Terug

Model maximale kredietverstrekking Caribisch Nederland Voor Caribisch Nederland

Een aanbieder van krediet mag geen kredietovereenkomst aangaan met een consument of een krediet verhogen als dit met het oog op het risico van overkreditering onverantwoord is. Met dit model kan worden berekend wat het maximale bedrag aan krediet is, dat aan de consument kan worden verstrekt.

Het model gaat uit van een normbedrag, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de kosten voor levensonderhoud tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit normbedrag wordt voor ieder eiland jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkelingen op het gebied van de prijsindex.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland