Terug

Marktmonitor Caribisch Nederland Voor Caribisch Nederland

De Marktmonitor is een digitale vragenlijst die ondernemingen die onder toezicht staan van de AFM jaarlijks moeten invullen. De AFM stuurt de Marktmonitor in het eerste kwartaal van ieder jaar. De vragenlijst bevat onder andere vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Waarom de Marktmonitor?

De Marktmonitor geeft ons inzicht in marktontwikkelingen, inzicht in de kwaliteit van uw bedrijfsvoering en in de mate waarin u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Met de informatie kan de AFM het toezicht aanscherpen. Zo bepalen wij mede aan de hand van de Marktmonitor welke onderzoeksthema’s wij oppakken. Het goed invullen van de Marktmonitor door ondernemingen is voor ons dan ook van groot belang.

Wat kunt u verwachten?

De Marktmonitor bestaat uit algemene vragen en specifieke vragen voor bepaalde activiteiten van uw onderneming. In de algemene vragen worden ook bedrijfsgegevens over de financiële activiteiten in Caribisch Nederland uitgevraagd. De specifieke vragen gaan over bepaalde activiteiten en bevatten ook verschillende belangrijke onderwerpen uit wet- en regelgeving die u als onderneming in Caribisch Nederland raken. In de Marktmonitor zijn ook vragen van De Nederlandsche Bank (DNB) opgenomen.

Hoe kunt u de Markmonitor invullen?

U ontvangt de gegevens om in te loggen in een digitale omgeving waar de vragenlijst is opgenomen per e-mail. De vragenlijst moet binnen 6 weken worden ingevuld en kan alleen digitaal worden ingevuld. U bent wettelijk verplicht om mee te werken aan het invullen van de vragenlijst.

Geheimhouding en privacy gewaarborgd

De AFM verwerkt de verstrekte persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en neemt daartoe de nodige zorgvuldigheid in acht.

Heeft u vragen over de Marktmonitor?

Neem dan contact op via bes@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland