Terug

Marktmonitor Caribisch Nederland Voor Caribisch Nederland

De Marktmonitor is een digitale vragenlijst voor banken, kredietverenigingen, kredietaanbieders, verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen. Met de verstrekte informatie krijgt de AFM beter inzicht in de markt. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten op risico’s en trends in de markt of ontwikkelingen bij individuele ondernemingen in Caribisch Nederland. In principe stuurt jaarlijks de AFM de Marktmonitor naar de ondernemingen die onder toezicht staan van de AFM. De Marktmonitor bestaat uit algemene vragen en specifieke vragen voor bepaalde activiteiten van de ondernemingen. In de algemene vragen worden ook bedrijfsgegevens over de financiële activiteiten in Caribisch Nederland uitgevraagd. De specifieke vragen gaan over bepaalde activiteiten en bevatten ook verschillende belangrijke onderwerpen uit wet- en regelgeving die de onderneming in Caribisch Nederland raken. De AFM verwerkt de verstrekte persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en neemt daartoe de nodige zorgvuldigheid in acht.

Marktmonitor 2018

De AFM heeft in het eerste kwartaal van 2018 de Marktmonitor 2018 verstuurd. Uit de ontvangen antwoorden blijkt onder andere dat meerdere instellingen geen actuele beschrijving hebben van hun Administratieve Organisatie en het systeem van Interne Controle (AO/IC). Ook heeft een aantal instellingen haar vakbekwaamheid niet geregeld. De resultaten van 2018 leest u in het nieuwsbericht Marktmonitor 2018.

Heeft u vragen over de Marktmonitor 2018?

Neem dan contact op via bes@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland