Terug

Informatieverstrekking Voor Caribisch Nederland

Het toezicht op informatieverstrekking is één van de onderdelen van het gedragstoezicht van de AFM. Met informatieverstrekking wordt alle informatie bedoeld die door financiële ondernemingen aan de consument wordt verstrekt. Dit kunnen brochures en offertes zijn, maar ook reclame-uitingen en bijvoorbeeld informatie op websites.

In hoofdstuk 5 van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en in hoofdstuk 7 van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES) zijn regels opgenomen betreffende informatieverstrekking. Deze regelgeving ziet zowel op verplichte als onverplichte informatie. Ook stelt de regelgeving eisen aan zowel de precontractuele informatie als de (verplicht te verstrekken) informatie gedurende de looptijd.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland