Terug

Financiële ondernemingen Voor Caribisch Nederland

De AFM houdt toezicht op de volgende financiële ondernemingen in Caribisch Nederland: adviseurs, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten, aanbieders van krediet, beleggingsadviseurs, effectenbemiddelaars, vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen.

Adviseurs, bemiddelaar en (onder)gevolmachtigd agent

Voor het verrichten van activiteiten in Caribisch Nederland als adviseur, bemiddelaar en (onder)gevolmachtigd agent in financiële producten is een vergunning nodig. Met financiële producten wordt bedoeld verzekeringen, kredieten, betaal- of spaarrekeningen, rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of een samenstel van deze producten. Dat betekent dat niet alleen assurantiebemiddelaars een vergunning moeten hebben, maar bijvoorbeeld ook hypotheekbemiddelaars. Banken mogen deze activiteiten ook verrichten, maar moeten zich dan wel aan de gedragsregels houden waar ook vergunninghouders zich aan moeten houden.

Bij het verrichten van de activiteiten moeten deze ondernemingen voldoen aan eisen voor hun bestuur, bedrijfsvoering en in de contacten met klanten.

Aanbieders van krediet

Het aanbieden van krediet op in Caribisch Nederland valt onder toezicht van de AFM. Deze activiteit wordt meestal door de meeste banken en verzekeraars en de kredietverenigingen aangeboden, als de bank- of verzekeringsvergunning van de instelling dat toestaat. Het aanbieden van krediet kan ook door andere partijen worden aangeboden, die daarvoor een vergunning van de AFM nodig hebben. Voor beide situaties geldt dat deze instellingen zich wel moeten houden aan toezichtregels bij de bedrijfsvoering, waaronder de eisen voor maximale kredietverstrekking, de zorgplicht en de contacten met klanten. Ook ten aanzien van de informatieverstrekking zijn eisen verbonden bij het verstrekken van een krediet.

Beleggingsadviseurs, effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders

Het verrichten van deze activiteiten in Caribisch Nederland valt onder toezicht van de AFM. Hiervoor is een vergunning nodig. Na vergunningverlening moeten deze ondernemingen zich onder meer houden aan eisen voor de bedrijfsvoering, waaronder het passend adviseren, informatieverstrekking en contacten met klanten.

Een adviseur is iemand die een klant een bepaald financieel product of effect aanbeveelt. Een effectenbemiddelaar is als tussenpersoon betrokken bij het tot stand komen van een overeenkomst met betrekking tot een financieel product, of een  effectentransactie. Een vermogensbeheerder is iemand die op basis van een schriftelijk gemaakte afspraak het beheer voert over de beleggingen van een cliënt.

Beleggingsinstellingen

Een beleggingsinstelling die zelf of wiens beheerder gevestigd is in Caribisch Nederland dient een vergunning van de AFM te hebben. Op dit moment zijn er geen beleggingsinstellingen actief in Caribisch Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland