Terug

Beloning op basis van provisie Voor Caribisch Nederland

Sinds 1 januari 2015 moeten de provisies, die de verzekeraar betaalt aan bemiddelaars en adviseurs, in een redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening. Of bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ook geldt dat de beloning die een tussenpersoon of bemiddelaar van de aanbieder ontvangt, niet zodanig mag zijn dat de belangen van de consument daardoor worden geschaad. De bemiddelaar moet haar klanten ook precontractueel informeren over de hoogte van de afsluitprovisie en van de doorlopende provisie per betalingstermijn.

Een bemiddelaar ontvangt provisie bij bemiddeling in en het verlengen van verzekeringen en bij het incasseren van premies. De provisiewetgeving is opgenomen in het Besluit financiële markten BES artikel 7:22 en 7:10 en in de Wet financiële markten BES artikel 5:10.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland