Terug

Ondernemingen uit andere landen dan Caribisch Nederland Voor Caribisch Nederland

Activiteiten vanuit andere landen zijn in beginsel vergunningplichtig. Dat betekent dus dat ook activiteiten vanuit Curaçao en Sint Maarten vergunningplichtig zijn.

Een groot deel van de financiële producten en diensten in Caribisch Nederland wordt aangeboden door bijkantoren van banken en verzekeraars met hoofdvestiging in Curaçao of Sint Maarten. Deze in Caribisch Nederland gevestigde bijkantoren van banken en verzekeraars zijn vrijgesteld van een aantal toezichtregels. Wel moeten zij de regels gericht op het bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme naleven, evenals bepaalde gedragsregels.

Voor het overige berust het toezicht bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Voor diensten die afgenomen worden vanuit andere eilanden (bijvoorbeeld uit Curaçao of Sint Maarten) in Caribisch Nederland geldt dat ze hiervoor in beginsel een vergunning nodig hebben.

Sommige ondernemingen kunnen gebruik maken van het overgangsrecht, zoals beschreven in hoofdstuk 10 Wfm BES en artikel 4 van de Rfm. Dit geldt bijvoorbeeld voor adviseurs en bemiddelaars, die  al voor 1 juli 2012 actief waren in Caribisch Nederland. Zij moeten dan  wel melding doen bij de AFM. Zij krijgen dan een (tijdelijk) recht om de dienstverlening voort te zetten.

Initiative test

Een financiële onderneming die vanuit een zetel in Curaçao of Sint Maarten diensten naar Caribisch Nederland verricht, kan zonder vergunning deze activiteiten verrichten, voorzover de financiële onderneming kan aantonen dat het initiatief tot de dienstverlening uitsluitend is uitgegaan van de cliënt die zijn gewone verblijfplaats in Caribisch Nederland heeft. Daarnaast moet er slechts sprake zijn van incidentele activiteiten in Caribisch Nederland.

Initiatieven van de onderneming zijn activiteiten die de klant op de onderneming wijzen, zoals het actief klanten benaderen, adverteren in kranten, radio of internet, deelnemen aan beurzen,  of het zich op andere manieren richten op het werven van klanten in Caribisch Nederland. Het is in zo’n geval aan de onderneming om aan te kunnen tonen dat het initiatief altijd bij de cliënten in Caribisch Nederland ligt. De feitelijke situatie is hierbij doorslaggevend.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland