Terug

Vergunning uitbreiden Voor Bewaarders

Een vergunning wordt in beginsel specifiek afgegeven voor het optreden als bewaarder van een (of meer) type(n) beleggingsinstellingen. Het kan zijn dat een reeds vergunninghoudende bewaarder zijn vergunning wil laten uitbreiden omdat hij ook als bewaarder voor andere typen ABI’s of ICBE’s (met andere soorten beleggingen) wil optreden.

U beschikt bijvoorbeeld over een vergunning als bewaarder van een ABI die belegt in financiële instrumenten. Wanneer het voornemen ontstaat om ook voor een ABI te gaan bewaren die belegt in vastgoed, moet u hiervoor een vergunninguitbreiding aanvragen.

Voorwaarden

Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen moet u ook voor het nieuw te beheren type ABI of ICBE aantonen dat u kunt voldoen aan de daaraan in wet- en regelgeving gestelde eisen. In ieder geval dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

  • Minstens één dagelijks beleidsbepaler moet geschikt zijn voor de soorten beleggingen waarmee de vergunning wordt uitgebreid.
  • De beschrijving van de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan de nieuwe typen ABI of ICBE /soorten beleggingen.

Kosten en termijn

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €2.700 per verzoek.

De wettelijke behandeltermijn voor de aanvraag voor vergunninguitbreiding is 8 weken.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Bewaarders