Terug

Vergunningaanvraag (of uitbreiding) nationaal regime Voor Beleggingsondernemingen

Een beleggingsonderneming die zich beperkt tot het adviseren in rechten van deelneming in ABI of ICBE kan gebruikmaken van een vrijstelling. In dat geval is een vergunning beleggingsonderneming nationaal regime van toepassing. 

Vergunningaanvraag nationaal regime

De reikwijdte van het nationaal regime is beperkt tot het verlenen van beleggingsadvies (beleggingsdienst d) en het ontvangen en doorgeven van orders (beleggingsdienst a) met betrekking tot deelnemingsrechten in ABI’s of ICBE's. Deze orders mogen alleen worden doorgegeven aan ABI’s of ICBE's die in Nederland deelnemingsrechten mogen aanbieden. Daarnaast mogen geen gelden of effecten aangehouden worden die aan cliënten toebehoren.

De kosten van deze vergunningaanvraag zijn €1.500.

Vergunninguitbreiding nationaal regime

De reikwijdte van het nationaal regime is beperkt tot het verlenen van beleggingsadvies (beleggingsdienst d) en het ontvangen en doorgeven van orders (beleggingsdienst a) met betrekking tot deelnemingsrechten in ABI’s of ICBE’s. Wanneer u bijvoorbeeld beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming nationaal regime voor het verlenen van beleggingsadvies, dan kunt u deze vergunning uitbreiden met het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot deelnemingsrechten in ABI’s of ICBE’s.

Als de vergunning wordt uitgebreid met het ontvangen en doorgeven van orders, dan mogen deze orders alleen worden doorgegeven aan ABI’s of ICBE’s die in Nederland deelnemingsrechten mogen aanbieden.

De kosten van een vergunninguitbreiding beleggingsonderneming nationaal regime zijn €300.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen