Terug

Informatie over vergunningverlening Voor Beleggingsondernemingen

Als beleggingsonderneming moet u bij de AFM een vergunning aanvragen. De prudentiële punten van de aanvraag (zoals het voldoen aan de eigen vermogenseisen en het toetsingsvermogen) worden door de Nederlandsche Bank (DNB) beoordeeld. Als u aan de eisen voldoet verleent de AFM u, na het advies van DNB, de vergunning.

Verklaring van geen bezwaar

Aanvragers moeten rekening houden een behandeltermijn van 62 dagen, die pas gaat lopen als de aanvraag compleet is. U kunt vooraf contact met DNB opnemen voor overleg over het aanleveren van de juiste gegevens. Deze staan in het (nieuwe) aanvraagformulier, maar soms leidt de uitwerking hiervan tot vragen.

De Nederlandsche Bank

Door tijdig met DNB contact op te nemen, kan onnodige vertraging in de beoordeling worden voorkomen.

In de Wft is een beleggingsonderneming gedefinieerd als 'degene die een beleggingsdienst verleent of een beleggingsactiviteit verricht'. Het zijn voornamelijk dezelfde partijen die in de Wte 1995 onder het begrip effecteninstellingen vielen.

Onder het verlenen van een beleggingsdienst verstaan wij: 

  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten (waaronder ook het bij elkaar brengen van beleggers).
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten;
    beheren van individueel vermogen.
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten.
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft met plaatsingsgarantie.
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft zonder plaatsingsgarantie.

Onder het verrichten van een beleggingsactiviteit verstaan wij:

  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening.
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen