Terug

Onderzoek Europees Paspoort Voor Beleggingsondernemingen

De AFM voert een onderzoek uit omtrent het Europees Paspoort voor beleggingsdiensten (EP). Dit onderzoek dient om een actueel en accuraat beeld te krijgen van welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten worden verleend of verricht buiten Nederland door ondernemingen met een vergunning van de AFM. Op deze pagina vindt u informatie over het onderzoek en kunt u de vragenlijst downloaden. 

De vragenlijst kan aan de rechterkant van deze pagina worden gedownload. Als u de vragenlijst heeft ingevuld, kan deze via Cryptshare worden ingestuurd naar: EPuitvraag2020@afm.nl. Wij vragen u de vragenlijst vóór 2 april 2020 in te vullen en op te sturen. 

De AFM is zich bewust van de huidige situatie rond het coronavirus en de enorme impact op organisaties. We stellen uw bijdrage en medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs. Als u of uw organisatie niet in staat is de vragenlijst in te vullen voor 2 april, neem dan contact met ons op. U vindt onze contactinformatie hieronder.

We raden u aan om eerst onderstaande instructie te lezen. Mocht u nog vragen hebben over deze vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met het ondernemersloket: via ondernemersloket@afm.nl of van 10.00-17.00 bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 6800 680 (gratis).

Hoe verstuurt u de vragenlijst?

Stuur de vragenlijst digitaal naar de AFM. Het is niet mogelijk om een printversie per post te versturen. We nemen alleen digitale vragenlijsten in ontvangst. De vragenlijst kan via Cryptshare gestuurd worden naar: EPuitvraag2020@afm.nl.

De AFM gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we het programma Cryptshare om vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) te verzenden. Bestanden versturen en ontvangen van en naar de AFM kan alleen via Cryptshare.

Hoe werkt Cryptshare?

Met Cryptshare kunt u eenvoudig bestanden versleutelen en verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd hoeven te worden. Lees de handleiding voor meer informatie over het gebruik van Cryptshare.

Achtergrond

Deze vragenlijst dient om een actueel en accuraat beeld te krijgen van welke beleggingsdiensten worden verleend buiten Nederland door ondernemingen met een vergunning van de AFM. Beleggingsdiensten die u aanbiedt via een bijkantoor vallen buiten de reikwijdte van deze uitvraag en kunt u buiten beschouwing laten. 

Instructie voor het invullen

De vragenlijst bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt u gevraagd enkele basisgegevens over uw onderneming in te vullen. Het eerste gedeelte dient altijd te worden ingevuld.  

In het deel 2 vragen wij u in te vullen welke diensten u verleent en/of welke activiteiten u verricht in landen buiten Nederland en hoeveel klanten u in de betreffende landen heeft. Hieronder volgt een instructie voor het invullen van het tweede gedeelte. 

1. Mijn onderneming heeft alleen klanten/cliënten in Nederland 

Indien u geen diensten verleent of activiteiten verricht buiten Nederland kunt u in deel twee van de bijlage in de kolom "Grenswaarde" overal nee invullen.  

U kunt het formulier vervolgens via Cryptshare retourneren en u hoeft verder niets te doen. 

2. Mijn onderneming heeft ook klanten/cliënten buiten Nederland 

Wij verzoeken u in deel 2 van de bijlage per land aan te geven of u meer dan 300 actieve klanten heeft in dat betreffende land. Dit kunt u invullen in de kolom "Grenswaarde". U vult dan "ja" in. Heeft u minder dan 300 actieve klanten in het betreffende land, dan vult u "nee" in. Let op: klanten die worden bediend via een bijkantoor kunnen buiten beschouwing worden gelaten. 

U hoeft bij het invullen alleen uw "actieve" klanten mee te tellen (definitie actieve klanten). Dit zijn klanten met wie u een lopende relatie heeft of die een of meer transacties hebben gedaan in 2019.

Voorbeeld 1:  

U heeft 200 klanten in België, 200 klanten in Duitsland en 200 klanten in Frankrijk. U vult dan bij alle landen "nee" in.

Voorbeeld 2:

U heeft 400 klanten in België, 10 in Duitsland en 30 in Frankrijk. U vult dan bij België "ja" in en bij Frankrijk en Duitsland "nee".

Indien u minder dan 300 klanten heeft in een bepaald land vult u dus nee in. Indien u overal nee heeft ingevuld, kunt u het formulier via Cryptshare retourneren.

 3. Heeft u meer dan 300 klanten in een of meerdere landen dan vult u vervolgens in welke diensten u in de betreffende landen verleent.

Wij vragen u in de bijlage aan te geven in welk(e) land(en) u welke dienst(en) verleent. Dit doet u door per land een kruisje te zetten bij de dienst die u verleent. De codes boven in de matrix corresponderen met diensten en activiteiten zoals beschreven in sectie A van bijlage I van richtlijn 2014/65/EU.  

Voorbeeld: 

Stel, u biedt de dienst "Vermogensbeheer" aan in Luxemburg. U zoekt eerst de rij die bij Luxemburg hoort, dat is in dit geval rij 16. Vervolgen zet u in rij 16 een kruisje bij A4, omdat dit het vakje is dat correspondeert met de dienst "vermogensbeheer". 
 

Indien u dit voor alle landen heeft ingevuld, kunt u dit formulier retourneren via Cryptshare.  

Wettelijke grondslag

Dit informatieverzoek is gebaseerd op artikel 1:72 Wft juncto artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van dit artikel zijn de personen die door de AFM ingevolge artikel 1:72 van de Wft zijn belast met het toezicht op de naleving, bevoegd van een ieder inlichtingen te vorderen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van hun taken. Voor zover u als gevolg van deze inlichtingenvordering ook wilsafhankelijk materiaal aan de AFM verstrekt, dan zal de AFM dit wilsafhankelijke materiaal uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitoefening van toezicht en niet (mede) voor doeleinden van bestuurlijke beboeting of strafvervolging. 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen