Terug

Onderzoek Europees Paspoort 2021 Voor Beleggingsondernemingen

De AFM voert een onderzoek uit omtrent het Europees Paspoort voor beleggingsdiensten (EP). Dit onderzoek dient om een actueel en accuraat beeld te krijgen van welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten worden verleend of verricht buiten Nederland door ondernemingen met een vergunning van de AFM. Op deze pagina vindt u informatie over het onderzoek en kunt u de vragenlijst downloaden. 

Het onderzoek is een initiatief van Europees toezichthouder ESMA. De vragenlijst wordt door alle Europese toezichthouders uitgestuurd. Vorig jaar is een vergelijkbare vragenlijst uitgestuurd. Toen lag de drempel voor deelname op 300 retailklanten of meer in een andere lidstaat. Nu is deze drempel verlaagd naar 50 retailklanten of meer in een andere lidstaat. De peildatum voor dit onderzoek is 31 december 2020.

Behoort u tot de doelgroep van deze vragenlijst? Download de vragenlijst dan aan de rechterkant van deze pagina.

Als u de vragenlijst heeft ingevuld, stuurt u deze via Cryptshare naar EPuitvraag2021@afm.nl. Wij vragen u de ingevulde vragenlijst uiterlijk 17 september 2021 naar ons terug te sturen via Cryptshare. Vergeet niet het wachtwoord te noteren en in een aparte e-mail naar EPuitvraag2021@afm.nl te sturen.  

We raden u aan om voor het invullen van de vragenlijst eerst onderstaande instructies te lezen. Heeft u dan nog vragen? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl. U kunt in uw e-mail ook een terugbelverzoek doen. Geef dan aan op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Hoe verstuurt u de vragenlijst?

Stuur de vragenlijst digitaal naar de AFM. Het is niet mogelijk om een printversie per post te versturen. We nemen alleen digitale vragenlijsten in ontvangst. De vragenlijst verstuurt u via Cryptshare naar EPuitvraag2021@afm.nl. Vergeet niet het wachtwoord te noteren en in een aparte e-mail naar EPuitvraag2021@afm.nl te sturen. 

De AFM gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we het programma Cryptshare, om vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) te verzenden. Bestanden versturen en ontvangen van en naar de AFM kan alleen via Cryptshare.

Hoe werkt Cryptshare?

Met Cryptshare kunt u eenvoudig bestanden versleutelen en verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd hoeven te worden. Lees de handleiding voor meer informatie over het gebruik van Cryptshare.

Achtergrond

Deze vragenlijst dient om een actueel en accuraat beeld te krijgen van welke beleggingsdiensten worden verleend buiten Nederland door ondernemingen met een vergunning van de AFM. Beleggingsdiensten die u aanbiedt via een bijkantoor vallen buiten de reikwijdte van deze uitvraag en kunt u buiten beschouwing laten. 

Instructie voor het invullen

U hoeft de vragenlijst alleen in te vullen als u beleggingsdiensten verricht aan retailklanten in een andere Europese lidstaat op basis van een Europees paspoort van de AFM én 50 retailklanten of meer in een andere lidstaat heeft. In dat geval download u de vragenlijst en vult u de tabbladen in voor de landen waarin u 50 retailklanten of meer bedient. Let op: klanten die worden bediend via een bijkantoor kunnen buiten beschouwing worden gelaten.

Het gaat om de beleggingsdiensten en nevendiensten zoals omschreven in Sectie A en B van bijlage 1 van Richtlijn 2014/65/EU.

Voor deze uitvraag moet u bij het bepalen in welk land iemand een klant uitgaan van de woonplaats of het vestigingsadres van de klant. U hoeft bij het invullen alleen uw 'actieve' klanten mee te tellen. Dit zijn klanten met wie u op peildatum 31 december 2020 een lopende relatie had of die een of meer transacties hebben gedaan in 2020.

Voorbeeld 1:  

U heeft 25 klanten in België, 25 klanten in Duitsland en 25 klanten in Frankrijk. U vult dan bij alle landen 'nee' in.

Voorbeeld 2:

U heeft 60 klanten in België, 10 in Duitsland en 30 in Frankrijk. U vult dan het eerste tabblad van de vragenlijst in (met contactinformatie) en de vragen op het tabblad over België. Op de tabbladen over Duitsland en Frankrijk hoeft u niks in te vullen.

Heeft u minder dan 50 klanten heeft in een bepaald land? Dan hoeft u de vragen over dat land dus niet te beantwoorden.

Zodra u alle informatie heeft ingevuld over de dienstverlening in de landen waarin u 50 klanten of meer bedient, stuurt u dit formulier naar ons toe via Cryptshare.

Wettelijke grondslag

Dit informatieverzoek is gebaseerd op artikel 1:72 Wft juncto artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van dit artikel zijn de personen die door de AFM ingevolge artikel 1:72 van de Wft zijn belast met het toezicht op de naleving, bevoegd van een ieder inlichtingen te vorderen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van hun taken. Voor zover u als gevolg van deze inlichtingenvordering ook wilsafhankelijk materiaal aan de AFM verstrekt, dan zal de AFM dit wilsafhankelijke materiaal uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitoefening van toezicht en niet (mede) voor doeleinden van bestuurlijke beboeting of strafvervolging. 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen