Terug

Marktmonitor 2019 Voor Beleggingsondernemingen

Op deze pagina vindt u informatie over de marktmonitor (bank)beleggingsondernemingen en over de voorbereiding en het invullen van de vragenlijst. U kunt hier ook de printversie van de vragenlijst downloaden.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de marktmonitor? Neemt u dan contact op met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar per e-mail ondernemersloket@afm.nl of via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis), op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Hoe logt u in op de marktmonitor?

Op 24 juni 2019 wordt de vragenlijst opengesteld en kunt u deze benaderen via een link aan de rechterkant van deze pagina.

Een aantal dagen voor het openstellen van de digitale vragenlijst ontvangt u van de AFM uw inloggegevens. De gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn uitsluitend bestemd voor de vergunninghouder aan wie de uitnodigingsbrief is gestuurd. U wordt verzocht deze gegevens goed te bewaren. Zo kunt u ook op een later moment de ingevulde vragenlijst downloaden en printen.

Wat u moet doen wanneer u uw inlogcodes niet (meer) heeft of deze niet kloppen?

Als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet (meer) weet, of wanneer deze niet kloppen, kan de beleidsbepaler van uw onderneming telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis).

Tot wanneer heeft u de tijd om de marktmonitor in te vullen en te versturen?

Voor het invullen en versturen van de marktmonitor heeft u 4 weken de tijd, vanaf het moment dat de vragenlijst beschikbaar is. De marktmonitor is beschikbaar vanaf 24 juni 2019. U heeft vervolgens tot uiterlijk 22 juli 2019 de tijd om de marktmonitor in te vullen en te versturen aan de AFM.

U kunt de marktmonitor in meerdere sessies invullen, het hoeft niet in een keer. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan. Bent u klaar met het invullen van de vragenlijst, dan kunt u de ingevulde vragenlijst downloaden en printen. Zo kunt u nagaan of u alle juiste gegevens heeft ingevuld. De AFM raadt u aan om een uitgeprinte vragenlijst voor uw eigen administratie te bewaren.

Hoe verstuurt u de marktmonitor?

Stuur de vragenlijst digitaal naar de AFM. Het is niet mogelijk om een printversie per post te versturen. We nemen alleen digitale vragenlijsten in ontvangst.

Om de vragenlijst digitaal in te dienen, klikt u aan het eind van de vragenlijst op de button ‘versturen’. Uw vragenlijst wordt dan automatisch naar de AFM verzonden. Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk. De AFM start na ontvangst met het verwerken van de antwoorden die u heeft ingevuld.

We raden u aan de tijd te nemen om de Marktmonitor in te vullen en hier tijdig aan te beginnen. Houdt u er rekening mee dat het verzamelen van de in te vullen gegevens en het invullen zelf een aantal uren kan duren.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de marktmonitor?

Op deze pagina is een printversie van de vragenlijst beschikbaar. Dit document kunt u gebruiken om alvast relevante informatie te verzamelen en u voor te bereiden op de marktmonitor.

Let op: 

  • Deze printversie bevat meer vragen dan de digitale versie. Vragen die niet voor uw onderneming van toepassing zijn, worden in de digitale versie niet gesteld.
  • Deze printversie is nog niet definitief vastgesteld. Het kan zijn dat er voor het daadwerkelijke moment van invullen van de digitale versie nog wijzigingen in de vragenlijst plaatsvinden. Op de voorkant van de printversie staat daarom de laatste wijzigingsdatum vermeld, zodat u kunt controleren of u de laatste versie in bezit heeft.

Hoe werkt de vragenlijst van de marktmonitor?

In de marktmonitor worden voornamelijk bedrijfsspecifieke gegevens uitgevraagd. Deze gegevens hebben tot doel de AFM inzicht te verschaffen in de markt van (bank)beleggingsondernemingen en de daaruit voortkomende risico’s.

Elk onderdeel van de marktmonitor bevat een aantal vragen. Meestal kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dat wordt aangegeven bij de vraag. Kies, indien u maar één antwoord kunt geven, voor het antwoord dat het meest op u van toepassing is of het beste bij u past.

De AFM verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en neemt daartoe de nodige zorgvuldigheid in acht. In de Marktmonitor is een aantal vragen opgenomen die relevant zijn voor het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Wij zullen binnen de wettelijke mogelijkheden de door u ingevulde gegevens delen met DNB.

Alle vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen en dus bepaalde vraagnummers worden overgeslagen. Deze vragen zijn dan niet relevant voor uw onderneming.

Waarom is er een marktmonitor (bank)beleggingsondernemingen?

De marktmonitor is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie die de (bank)beleggingsondernemingen verstrekken krijgt de AFM beter inzicht in de markt. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten en de intensiteit en impact daarvan zo laag mogelijk houden. Zo helpt u als (bank)beleggingsonderneming de AFM om de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren.

U moet de marktmonitor volledig, juist en naar waarheid invullen. De bestuurder of bestuurders van de onderneming zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

Wat doet de AFM met uw informatie?

De AFM analyseert de informatie die ze van alle (bank)beleggingsondernemingen ontvangt. Hierdoor kan de AFM potentiële risico’s in kaart brengen. Zo worden mogelijke risico’s gesignaleerd in specifieke deelmarkten of bedrijfsmodellen, of bijvoorbeeld in het gebruik van specifieke bedieningsconcepten. Wanneer de AFM een risico ziet, stelt ze eerst meer vragen voordat wordt overgegaan tot het nemen van een formele maatregel. Het nemen van zo een maatregel kan de AFM pas als ze zelf een overtreding heeft vastgesteld. De informatie die u in de Marktmonitor aan de AFM verstrekt, leidt daarom niet direct tot een boete.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen