Terug

Aanmelden en afmelden Europees paspoort Voor Beleggingsondernemingen

Als een beleggingsonderneming binnen de Europese Gemeenschap grensoverschrijdende diensten wil gaan verlenen, is daarvoor een Europees paspoort nodig.

Aanmelding Europees paspoort

Als u binnen de Europese Gemeenschap grensoverschrijdende diensten wil verlenen, vraagt u een Europees Paspoort aan. Wanneer één of meer bijkantoren worden geopend in het land waar de diensten worden aangeboden, dan moet u dat apart aangeven.

De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening. Binnen een maand na ontvangst van de notificatie informeert de AFM de toezichthouder van de lidstaat waar de beleggingsonderneming grensoverschrijdend diensten wil gaan verlenen.

Afmelding Europees paspoort

Als een beleggingsonderneming geen gebruik meer maakt van een Europees Paspoort, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven. Bij de intrekkingsaanvraag vragen wij u om in ieder geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Aanmelden Europees paspoort beleggingsonderneming met bijkantoor

Als een beleggingsonderneming binnen de Europese Gemeenschap grensoverschrijdende diensten wil gaan verlenen via een bijkantoor, is daarvoor een Europees Paspoort nodig.Wanneer één of meer bijkantoren worden geopend in het land waar de diensten worden aangeboden, dan moet u dat apart aangeven.

Binnen drie maanden na ontvangst van de notificatie informeert de AFM de toezichthouder van de lidstaat waar de beleggingsonderneming het bijkantoor wil openen. Het bijkantoor mag actief worden na toestemming van de toezichthouder van de ontvangende lidstaat of twee maanden nadat de AFM uw aanvraag heeft doorgezonden aan de toezichthouder van de ontvangende lidstaat.

Aanmelden Europees paspoort voor verbonden agent

Wanneer een bank beleggingsdiensten wil aanbieden een andere lidstaat middels een verbonden agent, dan moet u dat apart aangeven.

Binnen drie maanden na ontvangst van de notificatie informeert de AFM de toezichthouder van de lidstaat waar de bank via een verbonden agent beleggingsdiensten wil aanbieden.

Deze aanvragen per e-mail kunnen worden gestuurd naar: ondernemersloket@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen