Terug

Verstrekken jaarverslag aan de AFM Voor Beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen met zetel in Nederland zijn verplicht om binnen 6 maanden na het aflopen van het boekjaar een jaarverslag, een jaarrekening en overige gegevens aan de AFM te verstrekken. De jaarrekening moet een accountantsverklaring bevatten.

Deze verplichting is vastgelegd in artikel art. 4:85 Wft. Het gaat hierbij om een jaarverslag, een jaarrekening, en overige gegevens als bedoeld in de artikelen 361, eerste lid, 391, eerste lid, onderscheidenlijk 392, eerste lid, onderdelen a tot en met h, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor beleggingsondernemingen met zetel buiten Nederland kunnen andere verplichtingen gelden.

De jaarverslagen kunt u per e-mail sturen naar TGFO_jaarrekeningen@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen