Terug

Cliëntclassificatie is verplicht Voor Beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen kunnen beleggingsdiensten aan drie categorieën cliënten verlenen: in aanmerking komende tegenpartijen (eligible counterparties), professionele beleggers (professional clients) en niet-professionele beleggers (retail clients).

Het indelen van cliënten

De eisen die aan de dienstverlening door beleggingsondernemingen worden gesteld verschillen voor deze drie groepen cliënten. Daarom is het noodzakelijk dat de beleggingsonderneming haar cliënten correct in deze groepen indeelt.

Niet professionele belegger

Cliënten die niet voldoen aan de criteria voor professionele belegger (en in aanmerking komende tegenpartij), als omschreven in de Wet op het financieel toezicht, vallen van rechtswege onder het begrip niet-professionele belegger. U kunt hierbij denken aan alle natuurlijke personen, kleine vennootschappen (waaronder pensioen B.V.'s en stamrecht B.V.'s), stichtingen en kleine en middelgrote ondernemingen.

Professionele belegger

Op grond van de Wft kunt u cliënten die 'van nature' niet-professionele belegger zijn in bepaalde gevallen kwalificeren als professionele belegger. U moet uw cliënten hier op attenderen. Voor het kwalificeren als professionele belegger gelden een aantal procedurele voorwaarden. Daarnaast moet de cliënt over voldoende deskundigheid beschikken.

Cliënt altijd informeren over welke categorie

Ten slotte moet een beleggingsonderneming (nieuwe) cliënten te informeren in welke categorie zij zijn ingedeeld. Ook als met cliënten een ander beschermingsniveau wordt afgesproken dan dat zij 'van nature' zouden hebben, bent u verplicht hen hierover te informeren.

Voor meer informatie over de wettelijk verplichtingen verwijzen we u naar artikel 4:18a tot en met artikel 4:18e van de Wet op het financieel toezicht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen