Terug

Assurance-rapport vermogensscheiding Voor Beleggingsondernemingen

Een beleggingsonderneming die financiële instrumenten of gelden voor cliënten onder zich houdt, moet elk jaar een assurance-rapport vermogensscheiding (het rapport) naar de AFM sturen. Voor het rapport onderzoekt een externe accountant de deugdelijkheid van de maatregelen voor vermogensscheiding die de beleggingsonderneming heeft getroffen.

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting (zoals vastgesteld in artikel 165d BGfo) geldt als een beleggingsonderneming:

  • financiële instrumenten bewaart conform de bepalingen van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) óf via een bewaarinstelling;
  • gelden bewaart via een bewaarinstelling.

Wat moet er in het rapport staan?

Om de deugdelijkheid vast te kunnen stellen van de maatregelen die de onderneming in haar bedrijfsvoering heeft getroffen, dient de beschrijving van die maatregelen duidelijk, volledig en passend (bij het wetsartikel) te zijn. De beschrijving van de (test)procedures, observaties en het oordeel van de accountant moet voldoende specifiek en duidelijk zijn.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de brief die beleggingsondernemingen op 12 maart 2020 hebben ontvangen, naar aanleiding van de rapporten die zij in 2019 hebben aangeleverd. Hierin wordt een uitgebreide toelichting gegeven over de verwachtingen die de AFM heeft ten aanzien van het rapport. Op basis van rapporten die beleggingsondernemingen in 2020 hebben aangeleverd heeft de AFM op 8 maart 2021 een vervolgbrief met nieuwe aandachtspunten en verduidelijkingen gedeeld. 

Accountants kunnen voor het rapport gebruikmaken van het format dat de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft ontwikkeld. 

Wanneer moet u het assurance-rapport opsturen?

Het assurance-rapport stuurt u voor 30 juni naar de AFM via het AFM Portaal. Het onderzoek kan overigens ook gedurende het boekjaar plaatsvinden. Dan kunt u het rapport al voor het einde van het boekjaar naar de AFM sturen.

Waar kunt u terecht met vragen over het assurance-rapport?

Heeft u nog vragen over het assurance-rapport en/of het versturen, dan kunt u een e-mail sturen naar: toezicht_am@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen