Terug

Assurance-rapport vermogensscheiding Voor Beleggingsondernemingen

Een beleggingsonderneming die financiële instrumenten of gelden voor cliënten onder zich houdt, moet elk jaar een assurance-rapport vermogensscheiding sturen naar de AFM. Voor het rapport onderzoekt een externe accountant de door de beleggingsonderneming getroffen maatregelen voor vermogensscheiding. Het oordeel van de accountant en de toelichting hierop worden opgenomen in het rapport.

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting (zoals vastgesteld in artikel 165d BGfo) geldt als een beleggingsonderneming:

  • financiële instrumenten bewaart conform de bepalingen van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) óf via een bewaarinstelling;
  • gelden bewaart via een bewaarinstelling.

Wat moet er in het assurance-rapport staan?

De accountant stelt het assurance-rapport op volgens Standaard 3000A: ‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële informatie’.

Het assurance-rapport moet onder meer voldoen aan de volgende punten:

  • Er is een oordeel van de accountant opgenomen en een toelichting hierop.
  • De toelichting is zelfstandig leesbaar, dus zonder toegang tot interne documentatie of systemen.
  • De toelichting geeft per individueel getoetst wetsartikel (artikelen 165 t/m 165c BGfo en de artikelen 7:15 t/m 7:20 Nrgfo) inzicht in de beheersmaatregelen van de beleggingsondernemingen en de bevindingen van de accountant.
  • De AFM moet op basis van de toelichting een duidelijk beeld kunnen krijgen van de beheersmaatregelen – in opzet en bestaan –  ten opzichte van de wetsartikelen en wat de bevindingen van de accountant zijn. 
  • Het is duidelijk welke vorm van bewaring de beleggingsonderneming toepast.
  • Het assurance-rapport ziet op alle diensten die de beleggingsonderneming verleent.
  • Uit de bevindingen van de accountant is per wetsartikel duidelijk of er overtredingen of aandachtspunten zijn of dat er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u een voorbeeld (PDF) van de toelichting bekijken.

Wanneer moet u het assurance-rapport opsturen?

Het assurance-rapport stuurt u binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar naar de AFM. Dat kan per e-mail naar: AM_assurancerapporten@afm.nl. Het onderzoek kan overigens ook gedurende het boekjaar plaatsvinden. Dan kunt u het rapport al voor het einde van het boekjaar naar de AFM sturen.

Wat gebeurt er als u niet (tijdig) aan de verplichting voldoet?

Kunt u het assurance-rapport niet binnen de termijn naar de AFM sturen? Dan brengt u de AFM hier tijdig van op de hoogte. Daarbij moet u duidelijk aangeven waarom u het rapport niet op tijd kan sturen. Ook dat doet u per e-mail naar: AM_assurancerapporten@afm.nl. Op basis van uw toelichting bepaalt de AFM of u uitstel krijgt. Stuurt u het assurance-rapport niet op tijd op en krijgt u geen uitstel? Dan kan de AFM zich beraden op formele maatregelen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen