Terug

Deferral Voor Beleggingsondernemingen

Nationale toezichthouders kunnen deferrals verlenen. Dat is uitstel van publicatie van transacties wanneer de transactie voldoet aan een aantal eisen gebaseerd op het type product, de gemiddelde dagelijkse omzet van dat product en de grootte van de transactie. Partijen kunnen een aanvraag indienen voor een deferral.

De AFM verleent alleen toestemming als een verzoek daartoe volledig is en aan de wettelijke vereisten voldoet. Per entiteit wordt een deferral toegekend voor toekomstige transacties in op platformen verhandelde financiële instrumenten.

Beleggingsondernemingen die transacties uitvoeren buiten handelsplatformen

Beleggingsondernemingen die transacties uitvoeren buiten handelsplatformen kunnen in aanmerking komen voor de mogelijkheid tot uitgestelde openbaarmaking. Het moet dan gaan om transacties in financiële instrumenten die ook verhandeld worden op een platform dat gebruikmaakt van uitgestelde openbaarmaking bij de handel in die financiële instrumenten. Hiervoor is het niet nodig om de AFM vooraf om toestemming te vragen (dit komt dus ook niet terug in de documenten van de AFM via welke het mogelijk is een aanvraag voor uitgestelde openbaarmaking te doen).

Beleggingsondernemingen die transacties uitvoeren buiten handelsplatformen kunnen ook gebruik maken van uitgestelde openbaarmaking bij transacties in financiële instrumenten die verhandeld worden op een platform dat geen gebruikmaakt van uitgestelde openbaarmaking. Hiervoor is het wél nodig om vooraf toestemming van de AFM te vragen.

Aanvraag voor deferral

Vul het aanvragen van een deferral de benodigde formulieren volledig in en stuur deze naar de AFM. Het is belangrijk dat deze formulieren nauwkeurig en uitgebreid worden ingevuld. Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door een daarvoor bevoegd persoon binnen de onderneming.

Verzend beide formulieren via Cryptshare naar Mifid2_deferral@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen