Terug

Informatie voor verzekeraars Voor Banken & verzekeraars

De AFM houdt toezicht op verzekeraars en andere financieel dienstverleners. De Wet financieel toezicht (Wft) bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven.