Terug

Welke categorieën banken onderscheidt de AFM? Voor Banken & verzekeraars

De AFM maakt voor het uitvoeren van haar gedragstoezicht op banken onderscheid tussen de diverse categorieën banken. Dit onderscheid is gebaseerd op de reikwijdte van wetten, waarop de AFM haar toezichtbaseert.

De categorieën die de AFM onderscheidt zijn:

  • Banken die fungeren als effecteninstelling, beleggingsinstelling en/of kredietaanbieders;
  • Banken die niet fungeren als genoemde instellingen, maar wel actief zijn op de effectenmarkten.

Voor het gedragstoezicht op banken die fungeren als effecteninstelling, beleggingsinstelling en/of kredietaanbieder verwijzen wij naar de categorie opgenomen Beleggingsinstelling.

Hier beperken we ons tot informatie met betrekking tot gedragstoezicht op banken die niet fungeren als genoemde instellingen, maar wel actief zijn op de effectenmarkten. Deze instellingen hebben, evenals de verzekeraars en pensioenfondsen, sinds 1 december 2003 te maken met effectentypisch gedragstoezicht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Banken & verzekeraars