Terug

Kosten voor eenmalige verrichtingen Voor Beleggingsinstellingen

De tarieven voor eenmalige verrichtingen worden voor een periode van vijf jaar vastgesteld.

Tarieven voor 2019 tot en met 2024

De onderstaande tarieven gelden voor de periode 2019 tot 2024.

 • Vergunningaanvraag: € 200 per uur voor de door AFM verrichte werkzaamheden (max. €100.000)
 • Wijziging vergunning: € 10.500
 • Ontheffing vergunning: € 200 per uur voor de door AFM verrichte werkzaamheden (max. €100.000)
 • Aanvulling Market Money Fund-beheer (MMF) door beheerder van beleggingsinstellingen en/of icbe’s: € 2.500
 • Wijziging van een MMF-vergunning: € 2.500
 • Registratie als uitgezonderde beheerder: € 4.400
 • Registratie als beheerder van een EuVECA of EuSEF: € 4.400

Behandeling van een inschrijving of aanmelding

 • Icbe € 4.400
 • Icbe met zetel in andere lidstaat € 4.400
 • Beleggingsinstelling of subfonds € 4.400
 • Beleggingsinstelling met zetel in andere lidstaat € 0
 • Beleggingsinstelling of een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een aangewezen staat € 4.400
 • (Sub)fonds MMF € 2.500
 • EuVECA of EuSEF beleggingsinstelling € 1.000

Aanvullende kosten toetsing persoon in combinatie met een aanvraag of wijziging vergunning

 • Vaststellen van de betrouwbaarheid van een persoon € 700
 • Vaststellen van de geschiktheid van een persoon € 2.900

Beoordeling van het prospectus

Voor bepaalde typen beleggingsinstellingen (closed-end type, omvang uitgifte > € 1.000.000, aanbieden aan > 150 personen, inleg per belegger < € 100.000) geldt dat het prospectus moet worden goedgekeurd door de AFM. Hiervoor geldt ook een heffing:

Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingen

 

Effecten met aandelenkarakter (inclusief deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen)

 

Prospectus

€65.000


Tarieven voor mkb-ondernemingen

 

Effecten met aandelenkarakter (inclusief deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen)

 

Prospectus

€22.500

In Artikel 2 Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen staat toegelicht wanneer een onderneming als MKB-onderneming wordt gedefinieerd. 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen