Terug

Vergunning uitbreiden Voor Beleggingsinstellingen

Een ICBE beheerder of een beleggingsmaatschappij zonder aparte ICBE beheerder kan een bestaande vergunning uitbreiden wanneer deze ook beleggingsdiensten wil verlenen.

Vergunninguitbreiding beleggingsinstelling

Een ICBE beheerder of een beleggingsmaatschappij zonder aparte ICBE beheerder kan een bestaande vergunning uitbreiden wanneer deze ook beleggingsdiensten wil verlenen.

Daarnaast moet een beheerder die een Money Market Fund (geldmarktfonds, MMF) aanbiedt en/of beheert of wil gaan beheren en/of aanbieden hiervoor bij de AFM éénmalig een uitbreiding van zijn vergunning aanvragen.

Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • minstens één dagelijks beleidsbepaler moet geschikt zijn voor de soorten beleggingen en/of diensten waarmee de vergunning wordt uitgebreid;
  • de beschrijving van de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan de nieuwe soorten beleggingen en/of diensten.

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €10.500 per verzoek.

De wettelijke behandeltermijn voor de vergunninguitbreidingaanvraag is 8 weken.

Vergunninguitbreiding beheer Money Market Funds

Met ingang van 21 januari 2019 is het niet meer toegestaan om Money Market Funds (geldmarktfondsen, MMF’s) te beheren of aan te bieden zonder dat hiervoor een vergunninguitbreiding is aangevraagd en de desbetreffende MMF’s zijn aangemeld bij de AFM.

Een beheerder die een MMF aanbiedt en/of beheert of wil gaan beheren en/of aanbieden moet hiervoor bij de AFM éénmalig een uitbreiding van zijn vergunning aanvragen. 

Om een uitbreiding van uw vergunning te verkrijgen moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden die voortkomen uit de Money Market Fund Regulation (MMFR), deze voorwaarden gaan onder meer over: 

  • ken uw cliëntbeleid
  • interne kredietkwaliteitbeoordelingsprocedure 
  • datarapportageverplichtingen

Een beheerder moet niet alleen zijn vergunning uitbreiden, maar al zijn aangeboden en/of beheerde MMF’s separaat aanmelden. Om een MMF te kunnen aanmelden bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de vereisten die voortkomen uit de MMFR. Hierbij kunt u denken aan vereisten voor:

  • het beleggingsbeleid
  • de waarderingsmethodiek

Als u nog niet in het bezit bent van een vergunning of als het een nieuw (sub)fonds betreft, moet u eerst een vergunning als beheerder aanvragen en/of het (sub)fonds aanmelden.

De AFM brengt zowel voor de aanvraag van de vergunninguitbreiding voor het beheer van de MMF als voor de melding van de MMF kosten in rekening:

  • Vergunninguitbreiding: €2500 
  • Melding van een MMF: €2500 per aangemelde MMF

De wettelijke behandeltermijn van de aanvraag bedraagt twee maanden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen